Đà Nẵng

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  19/12/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 viên chức cho các khoa, phòng ...
  location
  Date
  11/12/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2017
 5. Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng tuyển dụng 12 viên chức ...
  location
  Date
  27/11/2017
 6. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ, phóng viên ...
 7. Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  08/11/2017
 8. UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 9. Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 11. Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (trực thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thông báo tuyển ...
  location
  Date
  03/11/2017
 12. Thanh Tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 13. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  03/11/2017
 14. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo tuyển dụng công chức tại UBND quận Hải Châu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 15. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 16. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  03/11/2017
 17. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 18. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 19. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 20. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017