Đà Nẵng

 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau ...
  location
  Date
  19/01/2017
 2. Nguồn: thanhtra.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  19/01/2017
 3. Sở Tài Chính TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 4. Sở Giá dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 8. Sở Y tế Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu gồm: 34 chỉ tiêu bậc THCS, 52 chỉ tiêu bậc Tiểu học ...
  location
  Date
  03/01/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 14. Nguồn: nguhanhson.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 15. Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 18. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cần tuyển: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 20. Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng), chính thức thông báo tuyển dụn ...
  location
  Date
  31/10/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 23. Bệnh viện Mắt TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 27. Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục quận Sơn Trà năm học 2016-2017 gồm 6 giáo viên, 1 TPT Đội ...
  location
  Date
  05/08/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2016
 30. Nguồn tin: danang.toaan.gov.vn ...
  location
  Date
  24/06/2016
4 / 71234567