Đà Nẵng

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 2. Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  09/03/2017
 3. UBND xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2017
 6. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thi tuyển phóng viên: ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/02/2017
 8. UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2017
 10. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau ...
  location
  Date
  19/01/2017
 12. Nguồn: thanhtra.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  19/01/2017
 13. Sở Tài Chính TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 14. Sở Giá dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 18. Sở Y tế Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu gồm: 34 chỉ tiêu bậc THCS, 52 chỉ tiêu bậc Tiểu học ...
  location
  Date
  03/01/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 24. Nguồn: nguhanhson.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 25. Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 28. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cần tuyển: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 30. Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng), chính thức thông báo tuyển dụn ...
  location
  Date
  31/10/2016
4 / 71234567