Đà Nẵng

 1. UBND quận Hải Châu ban quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường ...
  location
  Date
  16/03/2015
 2. Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học ...
  location
  Date
  10/03/2015
 3. UBND quận Thanh Khê tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu Trưởng tại trường THCS thuộc quận Thanh Khê chi tiết cụ thể như sau : ...
  location
  Date
  06/03/2015
 4. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
 5. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như ...
  location
  Date
  12/02/2015
 6. Thực hiện Công văn số: 261/ĐHĐN-TCCB ngày 14/01/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc vị trí tuyển dụng viên chức năm học 2014 – ...
  location
  Date
  03/02/2015
 7. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 cụ thể như sau:   Thông báo xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức: ...
  location
  Date
  06/01/2015
 8. Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng thông báo tuyển bác sĩ chuyên khoa Da liễu như  sau:  I. ĐỐI TƯỢNG :     Bác sĩ chuyên ngành da liễu:  01 ( mộ ...
  location
  Date
  27/12/2014
 9. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 01 chỉ tiêu cử nhân chính trị; 1.Đố ...
  location
  Date
  20/12/2014
 10. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2014 gồm 7 biên chế, cụ thể như sau: –         1 Bác si ...
  location
  Date
  16/12/2014
 11. Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch số 575/KH-BVĐN ...
  location
  Date
  14/11/2014
 12. Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng năm 2014 I. Căn cứ pháp lý: – Luật ...
  location
  Date
  12/11/2014
 13. Được sự đồng ý của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng cần tuyển chọn cán bộ tốt nghiệp Đại học gồm các ngành với số lượng và điều k ...
  location
  Date
  02/11/2014
 14. Dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng do UNDP tài trợ hướng tới mục tiêu tăng cường chất lượng và hi ...
  location
  Date
  20/10/2014
 15. ...
  location
  Date
  18/09/2014
 16. ...
  location
  Date
  11/09/2014
 17. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: ...
  location
  Date
  10/09/2014
 18. UBND quận Cẩm Lệ thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Cẩm Lệ năm 2014, như sau: I. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁC ...
  location
  Date
  06/08/2014
 19. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Kỹ thuật và Công nghệ; đà ...
  location
  Date
  27/07/2014
 20. Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viê ...
  location
  Date
  21/07/2014
 21. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà thông báo Kế hoạh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng năm h ...
  location
  Date
  19/07/2014
 22. Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/7/2014 ...
  location
  Date
  19/07/2014
 23. Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch ...
  location
  Date
  19/07/2014
 24. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau: A. Số lượng công chức dự kiến tuyể ...
  location
  Date
  18/07/2014
 25. Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-SNV ngày 16/7/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, tuy ...
  location
  Date
  18/07/2014
 26. Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch số 91/KH-UBND ...
  location
  Date
  18/07/2014
 27. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 28. Thực hiện Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14-5-2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành ...
  location
  Date
  09/07/2014
 29. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, ngày 01/7/2014 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra Thông báo số 145/TB-VKS về vi ...
  location
  Date
  03/07/2014
 30. Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công ...
  location
  Date
  03/07/2014
5 / 6123456