Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 2. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/11/2017
 3. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  31/10/2017
 4. UBND huyện Hòa Vang xét tuyển đặc cách viên chức thuộc trường mầm non như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 24 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 7. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 8. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên thư viện như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 9. Báo Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cộng tác viên làm việc tại Tòa soạn báo, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2017
 13. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 14. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 15. UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  03/10/2017
 17. UBND phường Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  28/09/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 20. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2017