Đà Nẵng

 1. Ngày 25 tháng 6 năm 2014, Sở Xây dựng có Thông báo số 485/TB-SXD tuyển dụng công chức hành chính năm 2014, nội dung thông báo như sau:  Thực hiện N ...
  location
  Date
  27/06/2014
 2. ...
  location
  Date
  27/06/2014
 3. Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND quận Thanh Khê về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo c ...
  location
  Date
  24/06/2014
 4. Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, b ...
  location
  Date
  22/06/2014
 5. Thực hiện Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2013 ...
  location
  Date
  26/12/2013
 6.    Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Kỹ thuật và Công ngh ...
  location
  Date
  02/08/2013
 7. Được  sự cho phép của UBND thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trư ...
  location
  Date
  23/07/2013
 8. Chi tiết: tệp đính kèm ...
  location
  Date
  24/06/2013
 9. Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-NLCLC ngày 21/5/2013 và Kế hoạch số 39/KH-NLCLC ngày 23/5/2013 của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng ...
  location
  Date
  06/06/2013
6 / 6123456