Đà Nẵng

 1. ...
  location
  Date
  15/07/2015
 2.   **Tệp đính kèm: Mẫu đơn và lí lịch tại đây. ...
  location
  Date
  12/07/2015
 3. Thực hiện Quyết định số 754/QĐ-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụ ...
  location
  Date
  12/07/2015
 4. ...
  location
  Date
  11/07/2015
 5. ...
  location
  Date
  11/07/2015
 6. **Tệp đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức ...
  location
  Date
  11/07/2015
 7. ...
  location
  Date
  09/07/2015
 8. ...
  location
  Date
  09/07/2015
 9. Thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND quận Cẩm Lệ về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài ...
  location
  Date
  12/06/2015
 10. ...
  location
  Date
  27/05/2015
 11. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự cho các chức danh giảng viên/nghiên cứu viên, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  12/05/2015
 12. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp ...
 13. Nguồn: socialwork.vn ...
  location
  Date
  08/04/2015
 14. UBND quận Hải Châu ban quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng các trường ...
  location
  Date
  16/03/2015
 15. Thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học ...
  location
  Date
  10/03/2015
 16. UBND quận Thanh Khê tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu Trưởng tại trường THCS thuộc quận Thanh Khê chi tiết cụ thể như sau : ...
  location
  Date
  06/03/2015
 17. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
 18. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như ...
  location
  Date
  12/02/2015
 19. Thực hiện Công văn số: 261/ĐHĐN-TCCB ngày 14/01/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc vị trí tuyển dụng viên chức năm học 2014 – ...
  location
  Date
  03/02/2015
 20. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2015 cụ thể như sau:   Thông báo xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức: ...
  location
  Date
  06/01/2015
 21. Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng thông báo tuyển bác sĩ chuyên khoa Da liễu như  sau:  I. ĐỐI TƯỢNG :     Bác sĩ chuyên ngành da liễu:  01 ( mộ ...
  location
  Date
  27/12/2014
 22. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 01 chỉ tiêu cử nhân chính trị; 1.Đố ...
  location
  Date
  20/12/2014
 23. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2014 gồm 7 biên chế, cụ thể như sau: –         1 Bác si ...
  location
  Date
  16/12/2014
 24. Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch số 575/KH-BVĐN ...
  location
  Date
  14/11/2014
 25. Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng năm 2014 I. Căn cứ pháp lý: – Luật ...
  location
  Date
  12/11/2014
 26. Được sự đồng ý của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng cần tuyển chọn cán bộ tốt nghiệp Đại học gồm các ngành với số lượng và điều k ...
  location
  Date
  02/11/2014
 27. Dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng do UNDP tài trợ hướng tới mục tiêu tăng cường chất lượng và hi ...
  location
  Date
  20/10/2014
 28. ...
  location
  Date
  18/09/2014
 29. ...
  location
  Date
  11/09/2014
 30. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Tp Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: ...
  location
  Date
  10/09/2014
6 / 71234567