Đà Nẵng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2017
 2. Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2017
 3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 51 viên chức như sau: 1- Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách m ...
  location
  Date
  19/06/2017
 4. Nguồn: noivu.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  19/06/2017
 5. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3o chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 58 người ...
  location
  Date
  10/06/2017
 8. Nhu cầu tuyển dụng là 17 người ...
  location
  Date
  10/06/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 28 người ...
  location
  Date
  08/06/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2017
 14. UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước