Đắk Nông

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 3. Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông xét tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 6. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/01/2020
 7. Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đăk Nông bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/10/2019
 10. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 15. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 16. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 17. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 22. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 24. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 25. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
 26. UBND huyện Cư Jut Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  08/03/2018
 27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 29. Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông thông báo tuyển dụng 03 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, 01 công chức làm kế toán năm 2016 ...
  location
  Date
  12/10/2016
1 / 212