Đắc Nông Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Đắc Nông”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 01/7/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD, về việc thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Gia Nghĩa Dak Nong, Vietnam
  Date
  08/07/2013