Đắc Nông Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Đắc Nông”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/08/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 được Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại Công văn số 124/SNV – CBCC, ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/06/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 01/7/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD, về việc thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Gia Nghĩa Dak Nong, Vietnam
  Date
  08/07/2013