Đắk Nông Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Đắk Nông”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Công văn số 872/SNV-CBCC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông về việc thống nhất phương án tuyển dụng viên chức ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  24/12/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở GD-ĐT Đắk Nông vừa ra thông báo tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên hành chính cho các đơn vị trực thuộc Sở trong năm 2014. Theo đó, c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  12/09/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/08/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 được Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại Công văn số 124/SNV – CBCC, ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/06/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 19/5/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện v ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  19/05/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 01/7/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD, về việc thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Gia Nghĩa Dak Nong, Vietnam
  Date
  08/07/2013