Trang chủ

Đắk Nông

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 3. Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 401 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 4. UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 5. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 10. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 12. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
 14. UBND huyện Cư Jut Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  08/03/2018
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 18. Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông thông báo tuyển dụng 03 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, 01 công chức làm kế toán năm 2016 ...
  location
  Date
  12/10/2016
 20. Bưu điện tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  14/09/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
1 / 212