Trang chủ

Đắk Nông

 1. Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/03/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng là 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2019
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 công chức ...
  location
  Date
  26/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 6. UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ...
  location
  Date
  04/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 8. Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo t ...
  location
  Date
  11/09/2018
 9. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/08/2018
 10. UBND huyện Cư Jut Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  08/03/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng công chức vào một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 14. Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Đắk Nông tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông thông báo tuyển dụng 03 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, 01 công chức làm kế toán năm 2016 ...
  location
  Date
  12/10/2016
 16. Bưu điện tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  14/09/2016
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 19. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông cần tuyển dụng 1 công chức vào ngạch Thư ký Tòa án. ...
  location
  Date
  13/09/2016
 20. Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông năm 2016 thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức Chuyên viên văn phòng ...
  location
  Date
  16/04/2016
 21. ...
  location
  Date
  18/03/2016
 22. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông thông báo một số nội dung trong công tác tuyển dụng lao động năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  11/03/2016
1 / 212