Đắk Nông Jobs RSS Feed Tỉnh/Thành: Đắk Nông

 1. Căn cứ Công văn số 872/SNV-CBCC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông về việc thống nhất phương án tuyển dụng viên chức ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  24/12/2014
 2. Sở GD-ĐT Đắk Nông vừa ra thông báo tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên hành chính cho các đơn vị trực thuộc Sở trong năm 2014. Theo đó, c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  12/09/2014
 3. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/08/2014
 4. Thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 được Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại Công văn số 124/SNV – CBCC, ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  18/06/2014
 5. Ngày 19/5/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện v ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đăk Nông Việt Nam
  Date
  19/05/2014
 6. Ngày 01/7/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD, về việc thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Gia Nghĩa Dak Nong, Vietnam
  Date
  08/07/2013