Trang chủ

Đồng Nai

 1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 2. UBND Nhơn Trạch, Đồng Nai điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2019
 7. UBND huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt II) như sau:  ...
  location
  Date
  26/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 12. Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 15. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  29/10/2019
 16. Trung tâm Y tế TP.Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 17. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 18. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...