Trang chủ

Đồng Nai

 1. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt II) như sau:  ...
  location
  Date
  26/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 5. Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 8. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  29/10/2019
 9. Trung tâm Y tế TP.Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 10. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 11. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ ti ...
  location
  Date
  17/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 19. Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2019