Tin nổi bật

Đồng Nai

 1. Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về Ung thư như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 2. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 5. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 436 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 11. Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 12. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 13. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Nai tuyển dụng bổ sung năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 15. Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 18. Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2017
 19. Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2017
 20. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2017
 21. Ban Quản lý Di tích tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2017
 22. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2017
 23. UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2017
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  02/08/2017
 25. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 26. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 27. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 347 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 30. Đài Truyền thanh Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
1 / 71234567