Đồng Nai

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Bệnh Viện Y Dược cổ Truyền Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2018
 2.   ...
  location
  Date
  20/05/2018
 3. Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 người ...
  location
  Date
  05/05/2018
 7. Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2018
 10. ***Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển Nguồn: vnuf2.edu.vn ...
  location
  Date
  22/04/2018
 11. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, sản, Nhi, Nha, YHCT) 05 ng ...
  location
  Date
  10/04/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 người ...
  location
  Date
  29/03/2018
 13. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2018
 14. UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2018
 15. Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về Ung thư như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 16. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 19. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017