Đồng Nai

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 2. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020
 3. Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 4. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 7. Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 8. Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 9. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2020
 10. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 11. Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 14. Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2020
 16. Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 19. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2020
 20. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2020
 21. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 24. Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 26. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2020
 27. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2020
 28. Bản quản lý dự án huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2020
 29. Bệnh viện Da liễu Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2020
 30. Trung tâm Y tế huyện Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  20/03/2020