Trang chủ

Đồng Nai

 1. Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 2. Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 như sau: I.  ĐIỀU KIỆN NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Điều kiện dự ...
  location
  Date
  08/04/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2019
 4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 ...
  location
  Date
  01/04/2019
 5. Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2019
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng;: 383 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 8. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tuyển dụng 02 giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2019
 9. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức năm 2019 với số lượng 7 người, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Nguồn tin: Báo Đồng Nai ...
  location
  Date
  28/02/2019
 13. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2019
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 (Đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  08/01/2019
 16. Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp cần tuyển vị trí giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. BND huyện Xuân Lộc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm 2019 ...
  location
  Date
  22/12/2018
 19. Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018
 20. Trung tâm Y tế Huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 21. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2018
 22. Sở Y tế Đồng Nai tuyển dụng Bác sĩ y học dự phòng và Cử nhân y tế công cộng ...
  location
  Date
  05/11/2018