Đồng Nai

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 2. Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 3. Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: Năm 2017, Trung tâm ...
  location
  Date
  27/02/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 7. Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai thông báo tuyển dụng 7 viên chức làm công tác bảo vệ rừng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 8. Căn cứ chỉ tiêu y tế của Sở Y Tế Đồng Nai giao và nhu cầu của bệnh viện năm 2017, BV ĐKKV Long Khánh cần tuyển: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 10. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 11. Trường Tiểu học - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 12. Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 13. Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai thông báo tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 14. Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Đồng Nai (SSTC) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sa ...
  location
  Date
  12/01/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2016
 16. TT Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Đồng Nai (SSTC) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2016
 18. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 20. Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2016
 21. Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 22. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 26. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Nai thông báo xét tuyển quý IV năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 29. Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2016
 30. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai cần tuyển 1 chuyên viên như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2016
3 / 71234567