Đồng Nai

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 2. Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2016
 3. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai cần tuyển 1 chuyên viên như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 5. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trường Đồng Nai thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2016
 6. Trung Tâm Hội Nghị và Tổ Chức Sự Kiện tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 7. Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 10. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai thông báo xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2016
 11. Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2016
 14. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016 ...
  location
  Date
  22/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 17. Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 20. Báo Đồng Nai thông báo tuyển dụng Nhân viên phát hành ...
  location
  Date
  01/09/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2016
 24. Chi cục Thủy sản Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Đối tượng tuyển dụng: Là công dân Việt Nam, tuổi đời dưới 40 ( ...
  location
  Date
  11/08/2016
 25. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai thông báo các vị trí xét tuyển năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2016
 26. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: I. Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành:               ...
  location
  Date
  27/07/2016
 27. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 28. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2016
 30. ...
  location
  Date
  14/07/2016
4 / 71234567