Đồng Nai

 1. Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 2. Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: Năm 2017, Trung tâm ...
  location
  Date
  27/02/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 6. Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai thông báo tuyển dụng 7 viên chức làm công tác bảo vệ rừng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 7. Căn cứ chỉ tiêu y tế của Sở Y Tế Đồng Nai giao và nhu cầu của bệnh viện năm 2017, BV ĐKKV Long Khánh cần tuyển: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 9. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 10. Trường Tiểu học - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 11. Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 12. Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai thông báo tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 13. Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Đồng Nai (SSTC) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sa ...
  location
  Date
  12/01/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2016
 15. TT Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Đồng Nai (SSTC) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 268 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2016
 17. Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 19. Trung Tâm Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2016
 20. Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016