Đồng Nai

 1. UBND phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng Nhân viên Môi trường đô thị. ...
  location
  Date
  04/04/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2017
 3. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 4. Hiện nay Thư viện tỉnh Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí cụ thể như sau: 1. Về số lượng: Vị trí phòng Tin họ ...
  location
  Date
  25/03/2017
 5. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 7. Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 8. Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: Năm 2017, Trung tâm ...
  location
  Date
  27/02/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 12. Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai thông báo tuyển dụng 7 viên chức làm công tác bảo vệ rừng như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 13. Căn cứ chỉ tiêu y tế của Sở Y Tế Đồng Nai giao và nhu cầu của bệnh viện năm 2017, BV ĐKKV Long Khánh cần tuyển: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2017
 15. Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2017
 16. Trường Tiểu học - THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Đồng Nai thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 17. Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 18. Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai thông báo tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2017
 19. Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật Đồng Nai (SSTC) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sa ...
  location
  Date
  12/01/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2016