Đồng Nai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 2. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai tuyển dụng nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2017
 5. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2017
 8. Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2017
 9. UBND phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng Nhân viên Cảnh giới đường ngang dân sinh ...
  location
  Date
  24/04/2017
 10. Trung tâm Pháp Y tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2017
 11. Đài Truyền hình Phát thanh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2017
 12. UBND phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng Nhân viên Môi trường đô thị. ...
  location
  Date
  04/04/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2017
 14. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đồng Nai cần tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 15. Hiện nay Thư viện tỉnh Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các vị trí cụ thể như sau: 1. Về số lượng: Vị trí phòng Tin họ ...
  location
  Date
  25/03/2017
 16. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 18. Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 19. Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa thể thao du lịch Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: Năm 2017, Trung tâm ...
  location
  Date
  27/02/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017