Đồng Nai

 1. Trường Đại học Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng – ...
  location
  Date
  25/06/2015
 2. ...
  location
  Date
  16/06/2015
 3. **Tệp đính kèm: don dang ky du tuyen.doc ...
  location
  Date
  09/06/2015
 4. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai có nhu cầu tuyển: 1.Bác sĩ Đa khoa. 2.Bác sĩ Y học cổ truyền. A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG: – Có sức khỏe ...
  location
  Date
  27/05/2015
 5. ...
  location
  Date
  25/05/2015
 6. ...
  location
  Date
  18/05/2015
 7. ...
  location
  Date
  11/05/2015
 8. Căn cứ Hướng dẫn số 1977/HD-SNV ngày 12/11/2014 của Sở Nội vụ về việc triển khai quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng cấ ...
  location
  Date
  04/02/2015
 9. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 10. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐIỀU KIỆN Trưởng Khoa Công ...
  location
  Date
  12/01/2015
 11. ...
  location
  Date
  29/12/2014
 12. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển dụng cụ thể như sau: Nhân viên thuộc một trong các chuyên ngành Quản trị, Marketing, Công n ...
  location
  Date
  12/11/2014
 13. Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa có thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2014 – 2015, đợt bổ sung lần 2. Ứng viên phải có hộ khẩu thường t ...
  location
  Date
  06/10/2014
 14. Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ cô ...
  location
  Date
  01/08/2014
 15. Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện Xuân Lộc nă ...
  location
  Date
  01/08/2014
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai thông báo tuyển dụng giáo viện, nhân viên của các đơn vị trường THPT và trực thuộc năm học 2014 – 2 ...
  location
  Date
  22/07/2014
 17. Căn cứ Kế hoạch số: 127/KH-UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện Tân Phú về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2014 – 2015; Hội ...
  location
  Date
  16/07/2014
 18. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 19. Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2014 – 2015 số 08/TB-HĐXTVC ngày 01-7-2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức ...
  location
  Date
  08/07/2014
 20. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: I.Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, Sản ...
  location
  Date
  03/07/2014
 21. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai có nhu cầu tuyển các vị trí sau: 1. Dược sĩ trung cấp: 01 2. Điều dưỡng trung cấp: 01 A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤ ...
  location
  Date
  15/05/2014
 22. Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai thông báo xét tuyển viên chức để bổ sung cho cán ...
  location
  Date
  07/05/2014
 23. ...
  location
  Date
  29/04/2014
 24. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/TB-tuyen-dung-vien-chuc-So-Tu-Phap-20-02-2014.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true downlo ...
  location
  Date
  20/02/2014
 25. UBND HUYỆN XUÂN LỘC HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013     Số: 01/TB-HĐXT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do &# ...
  location
  Date
  18/07/2013
 26. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KHỐI THPT VÀ TRỰC THUỘC SỞ NĂM HỌC 2013-2014 Giáo viên các m ...
  location
  Date
  11/07/2013
 27. SỞ GTVT ĐỒNG NAI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)   Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai cần tuyển: 1. Đăng ki ...
  location
  Date
  20/06/2013
 28. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  NĂM 2013   1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng: Bảo hiểm xã hội ...
  location
  Date
  23/05/2013
 29. SỞ NGOẠI VỤ ĐỒNG NAI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2013 của Sở Ngoại vụ       Căn cứ Kế hoạch số ...
  location
  Date
  13/05/2013
7 / 71234567