Trang chủ

Đồng Tháp

 1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/04/2019
 2. Chỉ tiêu cần tuyển: 40 viên chức ...
  location
  Date
  25/01/2019
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giáo viên ...
  location
  Date
  24/10/2018
 7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 14. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  06/07/2018
 15. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 275 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2018
 16. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/06/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 19. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 20. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh cần tuyển 02 Kỹ thuật viên, 01 Đạo diễn, 01 Diễn viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2018
 21. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 22. Chỉ tiêu cần tuyển: 74 viên chức ...
  location
  Date
  20/12/2017
1 / 512345