Trang chủ

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 3. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  06/07/2018
 4. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 275 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2018
 5. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/06/2018
 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 7. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 8. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh cần tuyển 02 Kỹ thuật viên, 01 Đạo diễn, 01 Diễn viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2018
 9. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 10. Chỉ tiêu cần tuyển: 74 viên chức ...
  location
  Date
  20/12/2017
 11. ...
  location
  Date
  10/11/2017
 12. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017 ...
  location
  Date
  03/11/2017
 13. Tổng số 177 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/10/2017
 14. Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 15. Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2017
 16. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qu ...
  location
  Date
  30/09/2017
 17. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 19. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 20. UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung công chức hành chính năm 2017 ...
  location
  Date
  14/08/2017
1 / 512345