Đồng Tháp

 1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 3. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 4. UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung công chức hành chính năm 2017 ...
  location
  Date
  14/08/2017
 5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2017
 6. UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
 8. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 9. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  25/05/2017
 10. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 11. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 12. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau" ...
  location
  Date
  23/03/2017
 13. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017 ...
  location
  Date
  22/03/2017
 14. Trung tâm Dịch vụ phát thanh - truyền hình Đồng Tháp (trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp) thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2016
 18. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm học 2016-2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  11/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 21. Nguồn tin: dthu.edu.vn ...
  location
  Date
  12/08/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 23. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đài PT TH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng quay phim, dựng phim và phát thanh viên. Điều kiện: Công dân Việt Nam ...
  location
  Date
  05/08/2016
 24. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Đối với lĩnh vực nghệ thuật: 04 chỉ t ...
  location
  Date
  26/07/2016
 25. ...
  location
  Date
  09/07/2016
 26. ...
  location
  Date
  31/03/2016
 27. Sở Nội vụ Đồng Tháp thông báo bổ sung nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và gia hạn thời g ...
  location
  Date
  28/11/2015
 28. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 29. ** Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng + Đơn đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  23/10/2015
 30. ...
  location
  Date
  15/10/2015
1 / 3123