Trang chủ

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/11/2019
 5. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 70 viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 8. BQL Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/10/2019
 9. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 11. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 13. Nhu cầu tuyển dụng là 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Tổng cộng tuyển dụng có 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2019
 18. Tổng số 53 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/06/2019
 19. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/04/2019
 20. Chỉ tiêu cần tuyển: 40 viên chức ...
  location
  Date
  25/01/2019
1 / 6123456