Trang chủ

Đồng Tháp

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giáo viên ...
  location
  Date
  24/10/2018
 3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 9. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  06/07/2018
 10. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 275 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2018
 11. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/06/2018
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 13. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 14. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh cần tuyển 02 Kỹ thuật viên, 01 Đạo diễn, 01 Diễn viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2018
 15. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 16. Chỉ tiêu cần tuyển: 74 viên chức ...
  location
  Date
  20/12/2017
 17. ...
  location
  Date
  10/11/2017
 18. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017 ...
  location
  Date
  03/11/2017
 19. Tổng số 177 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/10/2017
 20. Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
1 / 512345