Trang chủ

Đồng Tháp

 1. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2019
 5. Nhu cầu tuyển dụng là 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 6. Tổng cộng tuyển dụng có 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2019
 10. Tổng số 53 chỉ tiêu cần tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/06/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/04/2019
 13. Chỉ tiêu cần tuyển: 40 viên chức ...
  location
  Date
  25/01/2019
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2018
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giáo viên ...
  location
  Date
  24/10/2018
 18. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
1 / 6123456