Đồng Tháp

 1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/04/2019
 2. Chỉ tiêu cần tuyển: 40 viên chức ...
  location
  Date
  25/01/2019
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/11/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giáo viên ...
  location
  Date
  24/10/2018
 7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 13. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  06/07/2018
 14. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 275 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2018
 15. Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Đồng Tháp gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/06/2018
 16. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 17. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 18. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Tỉnh cần tuyển 02 Kỹ thuật viên, 01 Đạo diễn, 01 Diễn viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2018
 19. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 20. Chỉ tiêu cần tuyển: 74 viên chức ...
  location
  Date
  20/12/2017
2 / 6123456