Đồng Tháp

 1. UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
 3. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 4. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  25/05/2017
 5. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 6. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 7. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau" ...
  location
  Date
  23/03/2017
 8. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017 ...
  location
  Date
  22/03/2017
 9. Trung tâm Dịch vụ phát thanh - truyền hình Đồng Tháp (trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp) thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2016
 13. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm học 2016-2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  11/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 16. Nguồn tin: dthu.edu.vn ...
  location
  Date
  12/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 18. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đài PT TH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng quay phim, dựng phim và phát thanh viên. Điều kiện: Công dân Việt Nam ...
  location
  Date
  05/08/2016
 19. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Đối với lĩnh vực nghệ thuật: 04 chỉ t ...
  location
  Date
  26/07/2016
 20. ...
  location
  Date
  09/07/2016
2 / 512345