Đồng Tháp

 1. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 2. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  25/05/2017
 3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 4. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 5. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau" ...
  location
  Date
  23/03/2017
 6. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017 ...
  location
  Date
  22/03/2017
 7. Trung tâm Dịch vụ phát thanh - truyền hình Đồng Tháp (trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp) thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2016
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm học 2016-2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  11/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 15. Nguồn tin: dthu.edu.vn ...
  location
  Date
  12/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 17. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đài PT TH Đồng Tháp thông báo tuyển dụng quay phim, dựng phim và phát thanh viên. Điều kiện: Công dân Việt Nam ...
  location
  Date
  05/08/2016
 18. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Đối với lĩnh vực nghệ thuật: 04 chỉ t ...
  location
  Date
  26/07/2016
 19. ...
  location
  Date
  09/07/2016
 20. ...
  location
  Date
  31/03/2016
 21. Sở Nội vụ Đồng Tháp thông báo bổ sung nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và gia hạn thời g ...
  location
  Date
  28/11/2015
3 / 512345