Đồng Tháp

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 2. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông báo nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2017 (lần 2) như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 3. UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung công chức hành chính năm 2017 ...
  location
  Date
  14/08/2017
 4. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2017
 5. UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
 7. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 8. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý ...
  location
  Date
  25/05/2017
 9. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 10. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 11. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau" ...
  location
  Date
  23/03/2017
 12. UBND huyện Tháp Mười, Đồng Tháp phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thị trấn Mỹ An năm 2017 ...
  location
  Date
  22/03/2017
 13. Trung tâm Dịch vụ phát thanh - truyền hình Đồng Tháp (trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp) thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2016
 17. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng năm học 2016-2017, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau ...
  location
  Date
  11/10/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 20. Nguồn tin: dthu.edu.vn ...
  location
  Date
  12/08/2016
3 / 6123456