Đồng Tháp

 1. ** Tệp đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng + Đơn đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  23/10/2015
 2. ...
  location
  Date
  15/10/2015
 3.   ** Tệp đính kèm: Mẫu đơn và Sơ yếu lý lich ...
  location
  Date
  12/10/2015
 4. ** Tệp đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/10/2015
 5. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 – Vị trí tuyển dụng: giáo viên; – Số lượng; ...
  location
  Date
  01/10/2015
 6. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 7. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 8. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 9. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 10. Căn cứ nhu cầu nhân sự của trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu năm học 2015-2016, nhà trường thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng giáo ...
  location
  Date
  29/09/2015
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 13. ...
  location
  Date
  06/09/2015
 14. ...
  location
  Date
  27/08/2015
 15. [slideshare id=51659985&doc=31tb-ubnd-150815020821-lva1-app6891&type=d]   **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Date
  15/08/2015
 16. [slideshare id=51525864&doc=529-150812014938-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  12/08/2015
 17. ...
  location
  Date
  12/08/2015
 18. **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ...
  location
  Date
  16/07/2015
 19. Căn cứ đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sa ...
  location
  Date
  28/04/2015
 20. [slideshare id=47313893&doc=86kh-ub20156hsatbxckr-150422215703-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  23/04/2015
 21. Đài Phát thanh – Truyền Hình Đồng Tháp thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Thời sự và Phó Trưởng Phòng Văn nghệ ̵ ...
  location
  Date
  07/04/2015
4 / 512345