Đồng Tháp

 1. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 2. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 3. Căn cứ nhu cầu nhân sự của trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu năm học 2015-2016, nhà trường thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng giáo ...
  location
  Date
  29/09/2015
 4. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 5. ...
  location
  Date
  06/09/2015
 6. ...
  location
  Date
  27/08/2015
 7. [slideshare id=51659985&doc=31tb-ubnd-150815020821-lva1-app6891&type=d]   **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Date
  15/08/2015
 8. [slideshare id=51525864&doc=529-150812014938-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  12/08/2015
 9. ...
  location
  Date
  12/08/2015
 10. **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ...
  location
  Date
  16/07/2015
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Căn cứ đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sa ...
  location
  Date
  28/04/2015
 13. [slideshare id=47313893&doc=86kh-ub20156hsatbxckr-150422215703-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  23/04/2015
 14. Đài Phát thanh – Truyền Hình Đồng Tháp thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Thời sự và Phó Trưởng Phòng Văn nghệ ̵ ...
  location
  Date
  07/04/2015
 15. [slideshare id=45685938&doc=327thngbothituyn-150310211928-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=45686012&doc=kh-150310212301-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  11/03/2015
 16. Thực hiện Kế hoạch số 74A/CTHADS-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  10/03/2015
 17. [slideshare id=43420838&doc=193kh-ub2014tdxchsaqrk1-150112043252-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 18. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Số lượng viên chức cần tuyển: ...
  location
  Date
  12/01/2015
 19. [slideshare id=42497806&doc=462-141208201334-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  03/12/2014
 20. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư ...
  location
  Date
  22/11/2014
 21. [slideshare id=41080217&doc=451-141103195859-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  04/11/2014
4 / 512345