Đồng Tháp

 1. Căn cứ đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sa ...
  location
  Date
  28/04/2015
 2. [slideshare id=47313893&doc=86kh-ub20156hsatbxckr-150422215703-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  23/04/2015
 3. Đài Phát thanh – Truyền Hình Đồng Tháp thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Thời sự và Phó Trưởng Phòng Văn nghệ ̵ ...
  location
  Date
  07/04/2015
 4. [slideshare id=45685938&doc=327thngbothituyn-150310211928-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=45686012&doc=kh-150310212301-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  11/03/2015
 5. Thực hiện Kế hoạch số 74A/CTHADS-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  10/03/2015
 6. [slideshare id=43420838&doc=193kh-ub2014tdxchsaqrk1-150112043252-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 7. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Số lượng viên chức cần tuyển: ...
  location
  Date
  12/01/2015
 8. [slideshare id=42497806&doc=462-141208201334-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  03/12/2014
 9. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư ...
  location
  Date
  22/11/2014
 10. [slideshare id=41080217&doc=451-141103195859-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  04/11/2014
 11. Sở GD&ĐT Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào ngạch giáo viên năng khiếu và nhân viên thư viện năm học 2014 – 2015. Chỉ tiêu c ...
  location
  Date
  13/10/2014
 12. Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  14/09/2014
 13. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  10/09/2014
 14. [slideshare id=38854444&doc=1221-140908233507-phpapp01&type=d] [slideshare id=38854464&doc=1220-140908233637-phpapp02&type=d] ...
  location
  Date
  09/09/2014
 15. [slideshare id=38814379&doc=tbtuyencongchucxa-phuong-14-140908034223-phpapp01&type=d] [slideshare id=38817918&doc=70khub7-8-14-140908053810-phpapp02&type=d] **Tệp ...
  location
  Date
  08/09/2014
 16. [slideshare id=38786487&doc=102-kh-ubqzbxdenthh-140906224457-phpapp01&type=d] **Website: http://thapmuoi.dongthap.gov.vn ...
  location
  Date
  07/09/2014
 17. [slideshare id=38358155&doc=thongbaothituyenchucdanhquanly-140826025706-phpapp02&type=d] **Tệp đính kèm: – Mẫu đơn đăng ký dự thi – Mẫu giấy g ...
  location
  Date
  26/08/2014
 18. Ngày 12 tháng 8 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 52/KH-STNMT về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thô ...
  location
  Date
  14/08/2014
 19. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  11/08/2014
 20. Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thí điểm thi tuyển vị trí ...
  location
  Date
  01/08/2014
4 / 512345