Trang chủ

Gia Lai

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 4. Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 5. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 6. Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 8. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 11. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 12. Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 13. Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
1 / 212