Trang chủ

Gia Lai

 1. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 5. Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 6. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 7. Theo đó, tổng số nhu cầu cần tuyển dụng năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/09/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 9. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 12. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 13. Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 14. Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 530 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2016
 18. Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai cần tuyển phát thanh viên nam, cụ thể như sau: 1.Tiêu chuẩn + Là công dân VIệt Nam có đầy đủ quyền côn ...
  location
  Date
  12/04/2016
 19. Để đáp ứng quy mô đội ngũ giảng viên cho Phân hiệu Gia Lai trong thời điểm hiện tại và trong tương lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâ ...
  location
  Date
  25/01/2016
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có thông báo tổ chức tuyển dụng công chức loại C (ngạch Chuyên viên và tương đương) vào làm việc tạ ...
  location
  Date
  28/12/2015
1 / 212