Trang chủ

Gia Lai

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 973 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2018
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 4. UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/10/2018
 5. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 6. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2018
 7. UBND huyện Chư Sê, Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 9. UBND huyện Kông Chro, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 10. Sở Ngoại Vụ Tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 11. Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 12. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 13. Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 15. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 19. Văn phòng UBND tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 20. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức là 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
1 / 3123