Trang chủ

Hà Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 456 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2019
 2. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 3. Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn ...
  location
  Date
  12/02/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 9. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 10. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 13. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 14. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 15. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 16. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. ...
  location
  Date
  01/09/2015
 19. ...
  location
  Date
  25/08/2015
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015, cụ thể như sau:           ...
  location
  Date
  13/07/2015
 21. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại Văn phòng HĐND- UBND huyện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2015
 22. Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ( Gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính do UBND tỉnh Hà Giang quyết định ...
  location
  Date
  18/03/2015
1 / 212