Hà Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 5. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 6. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 7. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 8. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 9. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 10. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 11. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 12. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 13. ...
  location
  Date
  01/09/2015
 14. ...
  location
  Date
  25/08/2015
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015, cụ thể như sau:           ...
  location
  Date
  13/07/2015
 16. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm việc tại Văn phòng HĐND- UBND huyện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2015
 17. Quỹ Đầu tư, Phát triển đất & Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang ( Gọi tắt là Quỹ), là tổ chức tài chính do UBND tỉnh Hà Giang quyết định ...
  location
  Date
  18/03/2015
 18. ...
  location
  Date
  10/10/2014
 19. Sở Y tế Hà Giang thông báo tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Y tế năm 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/10/2014
 20. ...
  location
  Date
  09/09/2014
 21. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng Tổng chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2014
 22. Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện Bắc Quang tuyển dụng (bổ sung) công chức xã năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang ...
  location
  Date
  13/06/2014
 23. Thông báo số 450/TB-SNV ngày 26/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển ...
  location
  Date
  26/05/2014