Trang chủ

Hà Giang

 1. Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn ...
  location
  Date
  12/02/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 6. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 7. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 8. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 9. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 10. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 11. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 12. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 13. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 14. ...
  location
  Date
  01/09/2015
 15. ...
  location
  Date
  25/08/2015
1 / 212