Trang chủ

Hà Giang

 1. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 3. Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2019
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 456 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2019
 7. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 8. Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn ...
  location
  Date
  12/02/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang cần tuyển 06 cán bộ, làm việc tại các phòng giao dịch huyện như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 14. Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng Lễ tân hành chính ...
  location
  Date
  10/03/2017
 15. Viện KSND tỉnh Hà Giang thông báo tuyển dụng công chức 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 16. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 17. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 18. Thực hiện Công văn số: 50/UBND-NC ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Hà Giang, V/v trích KL số 377-TB/BCS ngày 17/12/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ...
  location
  Date
  25/01/2016
 19. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 20. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 21. ...
  location
  Date
  08/09/2015
1 / 212