Trang chủ

Hà Nam

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 5. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 6. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 8. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu, gồm 35 bác sĩ và 2 dược sĩ ...
  location
  Date
  15/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015, cụ thể như sau: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ...
  location
  Date
  21/01/2016
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo sổ sung chỉ tiêu cần tuyển dụng: 03 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) 1. Điều kiện, ti ...
  location
  Date
  23/05/2015
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển dụng: 02 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) và 01 biên chế kế toán cấp huyện (là nữ g ...
  location
  Date
  25/03/2015
 15. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo thi tuyển công chức thuộc Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh Hà Nam như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2015
 16. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  26/09/2014
 17. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  25/09/2014
 18. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức năm 2013  I.                   CHỈ TIÊ ...
  location
  Date
  24/05/2013