Hà Nam

 1. Đài PT-TH Hà Nam tuyển phát thanh viên, dẫn chương trình, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/06/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 3. Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 12. UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 18. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 19. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 21. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu, gồm 35 bác sĩ và 2 dược sĩ ...
  location
  Date
  15/11/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015, cụ thể như sau: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ...
  location
  Date
  21/01/2016
 25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo sổ sung chỉ tiêu cần tuyển dụng: 03 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) 1. Điều kiện, ti ...
  location
  Date
  23/05/2015
 26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển dụng: 02 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) và 01 biên chế kế toán cấp huyện (là nữ g ...
  location
  Date
  25/03/2015
 27. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo thi tuyển công chức thuộc Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh Hà Nam như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2015
 28. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  26/09/2014
 29. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  25/09/2014
 30. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức năm 2013  I.                   CHỈ TIÊ ...
  location
  Date
  24/05/2013