Trang chủ

Hà Nam

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 4. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 5. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 7. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu, gồm 35 bác sĩ và 2 dược sĩ ...
  location
  Date
  15/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015, cụ thể như sau: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ...
  location
  Date
  21/01/2016
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo sổ sung chỉ tiêu cần tuyển dụng: 03 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) 1. Điều kiện, ti ...
  location
  Date
  23/05/2015
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển dụng: 02 biên chế nghiệp vụ kiểm sát (là nam giới) và 01 biên chế kế toán cấp huyện (là nữ g ...
  location
  Date
  25/03/2015
 13. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo thi tuyển công chức thuộc Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh Hà Nam như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2015
 14. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  26/09/2014
 15. Căn cứ Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2014, Sở N ...
  location
  Date
  25/09/2014
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM   THÔNG BÁO V/v tuyển dụng viên chức năm 2013  I.                   CHỈ TIÊ ...
  location
  Date
  24/05/2013