Trang chủ

Hà Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 676 người ...
  location
  Date
  10/12/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 286 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 295 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 354 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 287 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 9. UBND tỉnh Hà Nam tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 12. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/10/2018
 15. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng là 108 công chức trình độ Đại học ...
  location
  Date
  23/10/2017
 16. UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/03/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu, gồm 35 bác sĩ và 2 dược sĩ ...
  location
  Date
  15/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
1 / 212