Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 355 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2019
 2. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2019
 3. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình - Đài THVN thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/05/2019
 4. Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/05/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2019
 6. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh trong nước ...
  location
  Date
  18/05/2019
 7. Tổng hội Y học Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/05/2019
 8. Bệnh viện K tuyển dụng viên chức tham gia dự án 585 ...
  location
  Date
  18/05/2019
 9. Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2019
 10. Ban Kinh tế Trung ương thông báo tuyển dụng công chức lái xe vào làm việc tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019 ...
  location
  Date
  15/05/2019
 13. Trường Trung học cơ sở ngoại ngữ trực thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2019
 14. Trung tâm tin học và tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2019
 15. Ban Quản lý Dự án EECB thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/05/2019
 16. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có nhu cầu tuyển dụng 04 cán bộ hợp đồng. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Nhân viên Marketing ...
  location
  Date
  08/05/2019
 19. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2019
 20. Học viện Chính trị khu vực I tuyển dụng nhân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 21. Cục Đường sắt Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 22. Tổ chức thi tuyển viên chức khối đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  ...
  location
  Date
  06/05/2019