Hà Nội

 1. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin và Truyền thông ...
  location
  Date
  24/11/2017
 2. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ, phóng viên ...
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 4. Ban Kinh tế Trung ương tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2017
 5. Tạp chí Kiểm sát tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2017
 6. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) của Đài Truyền hình Việt Nam tuyển dụng hàng loạt vị trí việc làm ...
  location
  Date
  21/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2017
 8. Bộ GD&ĐT thông báo tuyển 01 cán bộ đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản ...
  location
  Date
  20/11/2017
 9. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức bổ sung không qua thi năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 10. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 11. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, Khoa Quản trị và Kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên với nội dun ...
  location
  Date
  14/11/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 292 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2017
 14. Ban Quản lý Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông báo tuyển dụng: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 15. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao cho Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị ...
  location
  Date
  03/11/2017
 16. Tòa soạn Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống cần tuyển nhân sự bổ sung cho các bộ phận sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 17. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2017
 19. Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2017
 20. Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2017
 21. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội cần tuyển: ...
  location
  Date
  27/10/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 23. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 24. Nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án để đạt được các kết quả đầu ra mong đợi, Ban Quản lý Dự án EECB cần tuyển vị trí Cán ...
  location
  Date
  23/10/2017
 25. Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2017
 26. Viện Quốc tế Pháp ngữ-ĐHQGHN thông báo tuyển chuyên viên truyền thông marketing, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2017
 27. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng giáo viên tiếng Anh như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 28. Trung tâm Giám định y khoa Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2017
 29. Nhà trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 30. Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017