Tin nổi bật

Hà Nội

 1. Số lượng tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2020
 2. Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội tuyển điều phối viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 3. UBND Ba Đình, TP. Hà Nội tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 5. Học Viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 6. Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 7. Báo Lao Động tuyển dụng lái xe làm việc tại Hà Nội năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2020
 8. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2020
 9. Nhà xuất bản Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  21/02/2020
 10. Tổng chỉ tiêu: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 11. tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 298 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 25 người ...
  location
  Date
  18/02/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2020
 14. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 15. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Dự án trong nước và khu vực năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 16. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên phụ trách truyền thông và quản trị thương hiệu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 17. Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên phụ trách kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 18. Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 19. Ban Kế hoạch- Tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2020