Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 công chức gồm 11 công chức ngạch chuyên viên; 01 công chức ngạch cán sự. ...
  location
  Date
  22/09/2017
 2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển dụng Trưởng phòng Tài vụ, Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng Liên đoàn ...
  location
  Date
  21/09/2017
 3. Báo Giáo dục và Thời đại cần tuyển 02 nhân sự ở vị trí sau: 01 cán bộ nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư, truyền thông; 01 nhân viên IT ...
  location
  Date
  20/09/2017
 4. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyển bổ sung 04 viên chức cho các phòng, ban, khoa, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2017
 5. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 tại 07 vị trí sau: ...
  location
  Date
  20/09/2017
 6. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng công chức 03 vị trí sau: ...
  location
  Date
  20/09/2017
 7. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần tuyển 03 công chức làm việc tại Cục ...
  location
  Date
  16/09/2017
 8. Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức với chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 10. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển vị trí sau: ...
  location
  Date
  11/09/2017
 11. Hội LHPN Việt Nam thông báo tuyển kế toán kiêm trợ lý hành chính dự án ...
  location
  Date
  08/09/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng; 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 13. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 14. Báo Pháp luật Việt Nam tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  07/09/2017
 15. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 18. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người. ...
  location
  Date
  31/08/2017
 20. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 21. Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 23. Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 01 giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 24. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội tuyển dụng giảng viên, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 25. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang cần tuyển 03 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó ...
  location
  Date
  23/08/2017
 26. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 04 giảng viên công tác tại Viện Quản trị Kinh doanh. Cụ thể: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 người ...
  location
  Date
  14/08/2017
 30. Cục Thú y tổ chức xét tuyển 07 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  14/08/2017