Trang chủ

Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 2. Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 30 viên chức ...
  location
  Date
  13/01/2020
 5. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  11/01/2020
 6. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 9. Khoa Thủy Sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 10. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2020
 11. Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên, chuyên viên năm 2020 (đợt 1) như sau:  ...
  location
  Date
  07/01/2020
 12. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  06/01/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2020
 14. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển dụng giảng viên tiếng Anh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  02/01/2020
 15. Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 17. Sở Y tế Hà Nội thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 18. Viện Khoa học môi trường - Bộ TN&MT tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...