Hà Nội

 1. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 2. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 3. Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 7. UBND huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 9. Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội điều chỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 10. Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 11. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng, Công đoàn tại Phòng Tổ chức Nhân sự. Cụ ...
  location
  Date
  30/07/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  28/07/2020
 13. Trường THCS Phúc Đồng quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 14. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/07/2020
 16. Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký trường THCS Thanh Xuân Trung năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 17. Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký trường Tiểu học Khương Đình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 18. Phòng Nội vụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký trường THCS Kim Giang năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 19. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 42 người ...
  location
  Date
  21/07/2020
 21. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2020
 23. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng giáo viên Trường THCS Ngoại ngữ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2020
 24. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  16/07/2020
 25. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giảng viên ...
  location
  Date
  15/07/2020
 26. Trung tâm Khảo thí quốc gia trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 27. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 28. UBND TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sa ...
  location
  Date
  14/07/2020
 29. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng chuyên gia xây dựng phim năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/07/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020