Hà Nội

 1. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng vị trí Bác sĩ xét nghiệm và Kỹ thuật viên xét nghiệm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2019
 2. Ngày 29/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung ...
  location
  Date
  02/04/2019
 3. Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/04/2019
 4. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) thông báo tuyển dụngn hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/03/2019
 5. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tuyển: ...
  location
  Date
  30/03/2019
 6. UBND quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 7. Trung tâm tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  28/03/2019
 8. Vườn quốc gia Ba Vì thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2019
 9. Trung tâm Kiểm định địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 10. Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 51 công chức vào 23 vị trí việc làm. ...
  location
  Date
  23/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 15. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 16. Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu. 2. Thời gian, địa điểm tiếp ...
  location
  Date
  23/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Thanh tra TP.Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 19. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 20. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019