Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 267 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2019
 2. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tốt nghiệp ở các nước tiên tiến ...
  location
  Date
  03/01/2019
 3. Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  29/12/2018
 4. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/12/2018
 5. Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  27/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 308 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 9. UBND quận Hà Đông, TP.Hà Nội tuyển dụng nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập ...
  location
  Date
  22/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 11. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ...
  location
  Date
  19/12/2018
 12. Bệnh viện K tuyển dụng viên chức tham gia dự án 585 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 14. Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sa ...
  location
  Date
  13/12/2018
 15. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tiếng Lào như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 16. Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/12/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2018
 18. Học viện Chính sách & Phát triển tuyển dụng Trưởng khoa và giảng viên khoa Luật Kinh tế như sau: Nguồn tin: apd.edu.vn ...
  location
  Date
  05/12/2018
 19. Để đáp ứng nhu cầu theo vị trí việc làm, khối lượng công việc tại các đơn vị thuộc Viện, Viện Khoa học công nghệ xây dựng có nhu cầu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 20. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/12/2018