Hà Nội

 1. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông và Học liệu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 2. Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  15/08/2018
 3. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện cần tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin với các vị trí sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 4. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế ...
  location
  Date
  12/08/2018
 5. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2018
 7. Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/08/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 9. Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự ...
  location
  Date
  09/08/2018
 10. Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018
 11. Bộ Công Thương thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018
 12. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Đức ...
  location
  Date
  08/08/2018
 13. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/08/2018
 14. Bộ Nội vụ thông báo tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ năm 2018 ...
  location
  Date
  07/08/2018
 15. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  07/08/2018
 16. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 17. Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/07/2018
 18. Tạp chí Kiểm sát thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  31/07/2018
 19. Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  30/07/2018
 20. Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng k ...
  location
  Date
  27/07/2018