Hà Nội

 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn nộp hồ sơ và điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên lái xe năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/02/2020
 2. Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/02/2020
 3. Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 4. Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 5. Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Thi đua - Khen thưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 6. Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 7. Phòng khám đa khoa - Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng nhân viên thu ngân năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 8. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Nhân viên kế toán năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 9. Cục Thông tin đối ngoại tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2020
 10. Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  10/02/2020
 11. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển lao động hợp đồng Tổ giảng đường – Văn phòng Học viện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 12. Trung tâm GDTC&TT, Học viện nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng nhân viên phục vụ đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 14. Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội tuyển dụng cán bộ, giảng viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  05/02/2020
 15. Nhà xuất bản Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  05/02/2020
 16. Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2020
 17. Báo Đầu tư tuyển dụng nhân viên Kinh doanh Quảng cáo – Truyền thông năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2020
 18. Báo Công Thương tuyển lái xe năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2020
 19. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  01/02/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/01/2020