Hà Nội

 1. Báo Thiếu Niên Tiền Phong tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  15/05/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 3. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017 ...
  location
  Date
  12/05/2017
 4. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng. Cụ thể: ...
  location
  Date
  12/05/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
 8. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia gia hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển viên chức ...
  location
  Date
  22/04/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2017
 10. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 1 chuyên viên phụ trách nội dung website tiếng Việt của Trường ...
  location
  Date
  19/04/2017
 11. Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN cần tuyển 01 Điều phối viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Địa điểm làm việc: Trườ ...
  location
  Date
  19/04/2017
 12. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 Chuyên viên PR - Marketing làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc t ...
  location
  Date
  19/04/2017
 13. Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2017
 15. Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 16. Viện Toán học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức ngạch nghiên cứu. ...
  location
  Date
  17/04/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2017
 18. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng Chuyên viên Văn thư, Lưu trữ ...
  location
  Date
  13/04/2017
 19. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin ...
  location
  Date
  13/04/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 23. Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 25. Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức xét tuyển 04 viên chức và một số lao động hợp đ ...
  location
  Date
  28/03/2017
 26. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Trợ lý Đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2017
 27. Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụ ...
  location
  Date
  26/03/2017
 28. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thông báo tuyển dự nguồn biên tập viên và kĩ thuật viên. ...
  location
  Date
  25/03/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...