Hà Nội

 1. Viện Khoa học môi trường - Bộ TN&MT tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 4. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2019
 5. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh trong nước ...
  location
  Date
  21/12/2019
 6. Bộ Ngoại giao tuyển dụng viên chức làm việc tại Học viện Ngoại giao năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 463 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 9. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/12/2019
 10. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  17/12/2019
 11. Khoa Ngôn ngữ - Trường cao đẳng Kinh tế Công nghệ tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 12. Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  12/12/2019
 13. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng 12 công chức ...
  location
  Date
  09/12/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 17. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2019
 19. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 20. Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - VOV tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2019