Hà Nội

 1. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên tuyển sinh (Sale) ...
  location
  Date
  25/06/2018
 2. Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/06/2018
 3. Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2018
 4. Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2018
 5. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/06/2018
 6. Bộ Tư pháp tuyển dụng các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Tư pháp năm 2018 ...
  location
  Date
  21/06/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2018
 8. Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cho các ngành đào tạo như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2018
 9. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/06/2018
 10. Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/06/2018
 11. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Kỹ sư Phòng Quản trị như sau: I. Số lượng và vị trí công tác 01 n ...
  location
  Date
  16/06/2018
 12. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 8 giảng viên công tác tại Khoa/Viện đào tạo của Nhà trường. Cụ thể: ...
  location
  Date
  15/06/2018
 13. Trường Đại học Điện Lực tuyển dụng viên chức đợt 6 năm học 2017 - 2018 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2018
 14. Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2018 ...
  location
  Date
  13/06/2018
 15. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo bổ sung một số thông tin tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Thay đổi điều kiện về bằng cấp chuyên môn cho ...
  location
  Date
  13/06/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 17. Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí, số lượng: Các vị trí làm việc tại Phòng khám đa khoa Trường Đại ...
  location
  Date
  11/06/2018
 18. Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 16/TTr-TTr ngày 29 tháng 05 năm 2018, Ban Thanh tra thông báo tuyển 01 lao động ...
  location
  Date
  07/06/2018
 19. Nhà hát Cải lương Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I. Điều kiện đăng ký thi tuyển: 1. Điều kiện chung: 1.1. Người có ...
  location
  Date
  07/06/2018
 20. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng nhân viên truyền thông, nhân viên sales online với các thông tin chi tiết như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2018