Hà Nội

 1. Báo Giáo dục & Thời đại thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển 01 Thư ký biên tập, làm việc tại Hà Nội. I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG ...
  location
  Date
  20/03/2018
 2. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 4. UBND Quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 5. UBND phường Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/03/2018
 6. Huyện Ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 7. Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội tuyển dụng bác sĩ ...
  location
  Date
  15/03/2018
 8. Dự án thành phần Hợp phần 2 thuộc Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng d ...
  location
  Date
  13/03/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cần tuyển công chức vào một số vị trí công tác tại đơn vị. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2018
 10. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội cần tuyển các vị trí sau: ...
  location
  Date
  12/03/2018
 11. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế cần tuyển 01 chuyên viên phụ trách thiết kế đồ họa cụ thể: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 12. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 02 giảng viên công tác tại Viện Quản trị Kinh doanh. Cụ thể: ...
  location
  Date
  09/03/2018
 13. Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng ...
  location
  Date
  09/03/2018
 14. Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cần tuyển dụng 02 vị trí chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2018
 15. Báo Đấu thầu có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: ...