Hà Nội

 1. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 2. Báo Pháp luật Việt Nam tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  07/09/2017
 3. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển dụng cán bộ hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 6. Báo Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/09/2017
 7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người. ...
  location
  Date
  31/08/2017
 9. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 10. Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 01 giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 13. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội tuyển dụng giảng viên, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 14. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang cần tuyển 03 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó ...
  location
  Date
  23/08/2017
 15. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 04 giảng viên công tác tại Viện Quản trị Kinh doanh. Cụ thể: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 người ...
  location
  Date
  14/08/2017
 19. Cục Thú y tổ chức xét tuyển 07 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  14/08/2017
 20. Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  11/08/2017
 21. Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Lương Định Của – Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: I. VỊ TRÍ: 1.1 Dịch ...
  location
  Date
  11/08/2017
 22. Căn cứ vào nhu cầu của Bộ môn Hóa sinh động vật và được sự đồng ý của Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Chăn nuôi thông ...
  location
  Date
  11/08/2017
 23. Viện Thú y thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 24. Bộ Tư pháp thông báo nhu cầu tiếp nhận, xét chuyển vào công chức cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 25. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  03/08/2017
 26. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 01 giảng viên Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: ...
  location
  Date
  03/08/2017
 27. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2017
 29. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tuyển dụng 02 cán bộ hợp đồng: 01 cán bộ công nghệ thông tin và 01 cán bộ kế hoạch như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 30. Hiện nay Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 4 giảng viên công tác tại Viện Quản trị Kinh doanh. Cụ thể: ...
  location
  Date
  31/07/2017