Hà Nội

 1. Bệnh viện Lão khoa Trung ương tuyển dụng điều dưỡng viên đi làm ngay như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tiếp nhận: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
 3. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/03/2017
 4. Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội cần tuyển bác sỹ chuyên khoa các chuyên ngành sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 5. Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụ ...
  location
  Date
  12/03/2017
 6. Nhà xuất bản Thanh niên thông báo tuyển dụng như sau: ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/03/2017
 9. Tổng chỉ tiêu cần tuyển: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2017
 10. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Trợ lý công tác Khoa học công nghệ, Sau đại học và Hợp tác quốc tế tại ...
  location
  Date
  02/03/2017
 11. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Trợ lý công tác Khoa học công nghệ, Sau đại học và Hợp tác quốc tế tại ...
  location
  Date
  02/03/2017
 12. Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 làm việc tại Trường như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2017
 13. Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
 16. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2017
 17. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần tuyển 07 công chức làm việc tại Cục như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 18. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thi tuyển phóng viên: ...
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2017
 21. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  16/02/2017
 22. Báo Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng phóng viên báo điện tử và nhân viên sale-marketing như sau: ...
 23. Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2017 ...
  location
  Date
  08/02/2017
 24. Trường Tiểu học và THPT Đông Đô thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2017
 25. Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển một số vị trí làm việc, cụ thể như sau: ...
 26. Trung tâm Tin học và Thống kê- Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tuyển 08 viên chức làm việc các vị trí sau: ...
  location
  Date
  07/02/2017
 27. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại đang cần tuyển Giáo viên các chuyên ngành như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2017