Hà Nội

 1. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số ...
  location
  Date
  21/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
 3. Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển ...
  location
  Date
  15/08/2018
 4. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Truyền thông và Học liệu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 5. Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  15/08/2018
 6. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện cần tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin với các vị trí sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 7. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế ...
  location
  Date
  12/08/2018
 8. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2018
 10. Vườn quốc gia Ba Vì tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/08/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 12. Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự ...
  location
  Date
  09/08/2018
 13. Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018
 14. Bộ Công Thương thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018
 15. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành Tiếng Đức ...
  location
  Date
  08/08/2018
 16. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/08/2018
 17. Bộ Nội vụ thông báo tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ năm 2018 ...
  location
  Date
  07/08/2018
 18. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  07/08/2018
 19. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 20. Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/07/2018