Trang chủ

Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2018
 2. UBND huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/10/2018
 3. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 257 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/10/2018
 8. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 33 người ...
  location
  Date
  04/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 12. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 13. Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  18/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 15. Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 17. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/08/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 19. Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/08/2018
 20. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng thông báo bổ sung tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Nguồn tin: haiphong.gov.vn ...
  location
  Date
  15/08/2018