Trang chủ

Hải Phòng

 1. Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2019
 4. Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 5. UBND Thành phố Hải phòng tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2019
 7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  05/10/2019
 8. UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 giáo viên văn hóa tiểu học ...
  location
  Date
  04/10/2019
 10. Sở Ngoại vụ Hải Phòng thông báo tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 14. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 16. Bệnh viện đa khoa Đôn Lương, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 19. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 người ...
  location
  Date
  16/09/2019
 21. Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2019