Hải Phòng

 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/11/2017
 2. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  30/10/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 5. Do nhu cầu lao động phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường, Nhà trường thông báo tuyển lao động năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 9. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 10. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2017
 15. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017
 16. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 17. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 18. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 19. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
  location
  Date
  21/07/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 23. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
  location
  Date
  10/07/2017
 24. ...
  location
  Date
  19/06/2017
 25. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 27. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/05/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 29. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 30. Sở Thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  10/05/2017
1 / 6123456