Hải Phòng

 1. Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2019 cụ thể như sau: 1. Số lượng tuyển dụng và vị trí vi ...
  location
  Date
  19/02/2019
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  18/02/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 4. Nguồn tin: haiphong.toaan.gov.vn ...
  location
  Date
  13/02/2019
 5. Nguồn tin: Báo Hải Phòng ...
  location
  Date
  13/02/2019
 6. Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/02/2019
 7. Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn ...
  location
  Date
  13/02/2019
 8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  24/01/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/01/2019
 10. Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  17/01/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công ...
  location
  Date
  14/01/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 người. ...
  location
  Date
  10/01/2019
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 34 giáo viên ...
  location
  Date
  10/01/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 giáo viên ...
  location
  Date
  02/01/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 17. Trung tâm Y tế huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 19. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 20. Trung tâm Y tế Quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018