Trang chủ

Hải Phòng

 1. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 2. Trung tâm Y tế Quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 4. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 5. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 7. Ban Thường vụ Quận ủy thông báo tổ chức thi tuyển chức danh: Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo. ...
  location
  Date
  12/11/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 11. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  07/11/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 13. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/11/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng 43 người ...
  location
  Date
  02/11/2018
 16. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 136 người ...
  location
  Date
  01/11/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2018
 20. UBND huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/10/2018