Hải Phòng

  1. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
    location
    Date
    26/07/2017
  2. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
    location
    Date
    26/07/2017
  3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
    location
    Date
    21/07/2017
  4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    12/07/2017
  5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    10/07/2017
  6. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
    location
    Date
    10/07/2017
  7. ...
    location
    Date
    19/06/2017
  8. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
    location
    Date
    08/06/2017
  9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    26/05/2017
  10. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức ...
    location
    Date
    17/05/2017
  11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau: ...
    location
    Date
    16/05/2017
  13. Sở Thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông ở các vị trí sau: ...
    location
    Date
    10/05/2017
  14. Viện Y học biển có nhu cầu tuyển dụng 1 nhân viên marketing, 5 điều dưỡng viên cao đẳng và 2 nhân viên y công ...
    location
    Date
    03/05/2017
  15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    03/05/2017
  16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu cho khối Trạm y tế xã ...
    location
    Date
    27/04/2017
  17. Trường Trung cấp nghề KTXM có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: ...
    location
    Date
    25/04/2017
  18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    24/04/2017
  19. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
    location
    Date
    19/04/2017
  20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    12/04/2017
  21. Sở Y tế thông báo Tuyển dụng viên chức năm cho Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm như sau: ...
    location
    Date
    10/04/2017
  22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 người ...
    location
    Date
    04/04/2017
  23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    24/03/2017
  24. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cần tuyển 01 phiên dịch tiếng Anh với các thông tin chi tiết như sau: ...
    location
    Date
    23/03/2017
  25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    23/03/2017
  26. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho bệnh viện đa khoa quận Lê Chân năm 2017 với các nội dung như sau: ...
    location
    Date
    23/03/2017
  27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    17/03/2017
  28. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công chứng số 1 và Ph ...
    location
    Date
    09/03/2017
  29. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 284 người ...
    location
    Date
    08/03/2017
  30. Báo Hải Phòng thông báo tuyển dụng Phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên như sau: ...
    location
    Date
    03/03/2017
1 / 6123456