Trang chủ

Hải Phòng

 1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 4. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 6. Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 7. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  02/11/2019
 8. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 9. Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 11. Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2019
 14. Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 15. UBND Thành phố Hải phòng tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2019
 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  05/10/2019
 18. UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 giáo viên văn hóa tiểu học ...
  location
  Date
  04/10/2019
 20. Sở Ngoại vụ Hải Phòng thông báo tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2019