Trang chủ

Hải Phòng

 1. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/01/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2020
 4. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2020
 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 9. Trung tâm pháp y Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 13. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 15. Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 16. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  02/11/2019
 17. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 18. Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 20. Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2019