Hải Phòng

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. ...
  location
  Date
  11/06/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  11/06/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2018
 4. Trung tâm Da Liễu TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2018
 6. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/05/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  23/04/2018
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người cho 05 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  04/04/2018
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người ...
  location
  Date
  04/04/2018
 11. Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2018
 12. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 14. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2018
 16. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 17. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2018