Trang chủ

Hải Phòng

 1. UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 4. UBND huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/08/2019
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  07/08/2019
 6. Trung tâm Y tế quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2019
 7. Sở Nội vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/07/2019
 10. UBND huyện Kiến An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2019
 12. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Lê Chân TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2019
 13. Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2019
 14. Thành đoàn Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/07/2019
 15. Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  25/07/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2019
 19. UBND quận Lê Chân, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  23/07/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019