Hải Phòng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2018
 2. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2017
 3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 4. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2017
 5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/11/2017
 6. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  30/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 9. Do nhu cầu lao động phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường, Nhà trường thông báo tuyển lao động năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 13. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 14. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước