Hải Phòng

 1. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  11/02/2020
 2. Số lượng tuyển dụng:26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/02/2020
 3. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/01/2020
 4. Số lượng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2020
 7. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2020
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 12. Trung tâm pháp y Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/12/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 16. Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 18. Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 19. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  02/11/2019
 20. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 21. Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 23. Trường Chính trị Tô Hiệu, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2019
 26. Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 27. UBND Thành phố Hải phòng tuyển dụng bổ sung công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/10/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2019
 29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  05/10/2019
 30. UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019