Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/11/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng 43 người ...
  location
  Date
  02/11/2018
 5. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 136 người ...
  location
  Date
  01/11/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2018
 9. UBND huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/10/2018
 10. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 257 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 14. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/10/2018
 15. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 33 người ...
  location
  Date
  04/10/2018
 16. Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 20. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018