Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công ...
  location
  Date
  14/01/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 người. ...
  location
  Date
  10/01/2019
 3. Nhu cầu tuyển dụng: 34 giáo viên ...
  location
  Date
  10/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 giáo viên ...
  location
  Date
  02/01/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 7. Trung tâm Y tế huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 9. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 10. Trung tâm Y tế Quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 13. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 14. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 16. Ban Thường vụ Quận ủy thông báo tổ chức thi tuyển chức danh: Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo. ...
  location
  Date
  12/11/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 21. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  07/11/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018