Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2017
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cần tuyển 01 phiên dịch tiếng Anh với các thông tin chi tiết như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 4. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho bệnh viện đa khoa quận Lê Chân năm 2017 với các nội dung như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 6. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công chứng số 1 và Ph ...
  location
  Date
  09/03/2017
 7. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 284 người ...
  location
  Date
  08/03/2017
 8. Báo Hải Phòng thông báo tuyển dụng Phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 9. Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2017
 11. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 15. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2016
 16. Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Chi cục Bảo vệ Thực vật như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 21. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 22. Viện Quy hoạch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 23. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu gồm 38 giáo viên và 14 Tổng phụ trách Đội ...
  location
  Date
  14/12/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 28. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 29. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 30. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016
2 / 6123456