Hải Phòng

 1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/05/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  23/04/2018
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người cho 05 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  04/04/2018
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người ...
  location
  Date
  04/04/2018
 6. Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2018
 7. Nguồn tin: cdyduochanoi2016@gmail.com ...
  location
  Date
  19/03/2018
 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 9. Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2018
 11. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 12. Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2018
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2018
 17. Bưu điện thành phố Hải Phòng tuyển dụng 15 nhân viên kinh doanh, trình độ trung cấp chuyên ngành kinh tế trở lên, ưu tiên những người có trình ...
  location
  Date
  12/01/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2018
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2018