Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 giáo viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 3. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 6. Viện Tài nguyên và Môi trường biển tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  18/07/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2018
 11. Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Số lượng tuyển ...
  location
  Date
  30/06/2018
 12. UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2018
 13. Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. ...
  location
  Date
  11/06/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  11/06/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2018
 16. Trung tâm Da Liễu TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2018
 18. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/05/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  23/04/2018