Hải Phòng

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 3. UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2017
 6. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017
 7. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 8. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 10. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
  location
  Date
  21/07/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 14. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
  location
  Date
  10/07/2017
 15. ...
  location
  Date
  19/06/2017
 16. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 18. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/05/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 20. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017