Hải Phòng

 1. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/11/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng 43 người ...
  location
  Date
  02/11/2018
 4. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 136 người ...
  location
  Date
  01/11/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2018
 8. UBND huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/10/2018
 9. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 257 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 14. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/10/2018
 15. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 33 người ...
  location
  Date
  04/10/2018
 16. Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/10/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 21. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 22. Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  18/09/2018