Hải Phòng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 4. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2016
 5. Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Chi cục Bảo vệ Thực vật như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 10. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 11. Viện Quy hoạch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 12. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu gồm 38 giáo viên và 14 Tổng phụ trách Đội ...
  location
  Date
  14/12/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 17. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 18. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 19. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 20. Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển các vị trí cho Trung tâm Y tế dự phòng như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 21. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục Lao động Xã hội số 2 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 210 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 27. UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  09/10/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
3 / 6123456