Hải Phòng

 1. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 công chức. Trong đó: ...
  location
  Date
  04/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2018
 3. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2017
 4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 5. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2017
 6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/11/2017
 7. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  30/10/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 10. Do nhu cầu lao động phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường, Nhà trường thông báo tuyển lao động năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 14. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 15. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 17. UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2017
 20. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017