Hải Phòng

 1. Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển các vị trí cho Trung tâm Y tế dự phòng như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 2. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục Lao động Xã hội số 2 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 210 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 8. UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  09/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 12. VKSND TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  13/09/2016
 13. Cần tuyển: 06 vị trí làm việc tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, gồm: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 15. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết ...
  location
  Date
  30/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 giáo viên ...
  location
  Date
  27/07/2016
 19. ...
  location
  Date
  30/06/2016
 20. ...
  location
  Date
  31/05/2016
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu gồm 2 cán bộ quản lý và 17 giáo viên ...
  location
  Date
  29/05/2016
 22. Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức ...
 23. TAND thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng năm 2016, cụ thể như sau: 1. Số lượng tuyển dụng và vị trí việc làm: – Ngạch thư ký tòa ...
  location
  Date
  16/04/2016
 24. ...
  location
  Date
  12/04/2016
 25. ...
  location
  Date
  12/04/2016
 26. ...
  location
  Date
  08/04/2016
 27. ...
  location
  Date
  08/04/2016
 28. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-B ...
  location
  Date
  08/04/2016
 29. ...
  location
  Date
  04/04/2016
 30. ...
  location
  Date
  05/03/2016
3 / 6123456