Hải Phòng

 1. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Hải Phòng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 2. Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  18/09/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 4. Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 6. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/08/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 8. Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/08/2018
 9. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng thông báo bổ sung tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Nguồn tin: haiphong.gov.vn ...
  location
  Date
  15/08/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 giáo viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 12. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 15. Viện Tài nguyên và Môi trường biển tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  18/07/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2018
 20. Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Số lượng tuyển ...
  location
  Date
  30/06/2018