Hải Phòng

 1. Viện Quy hoạch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 2. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu gồm 38 giáo viên và 14 Tổng phụ trách Đội ...
  location
  Date
  14/12/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 7. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 8. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 9. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 10. Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển các vị trí cho Trung tâm Y tế dự phòng như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 11. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục Lao động Xã hội số 2 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 210 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 17. UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  09/10/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 21. VKSND TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  13/09/2016
 22. Cần tuyển: 06 vị trí làm việc tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, gồm: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 24. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết ...
  location
  Date
  30/08/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 giáo viên ...
  location
  Date
  27/07/2016
 28. ...
  location
  Date
  30/06/2016
 29. ...
  location
  Date
  31/05/2016
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu gồm 2 cán bộ quản lý và 17 giáo viên ...
  location
  Date
  29/05/2016
3 / 6123456