Hải Phòng

 1. UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2017
 4. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017
 5. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 6. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 7. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 8. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
  location
  Date
  21/07/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 12. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
  location
  Date
  10/07/2017
 13. ...
  location
  Date
  19/06/2017
 14. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước