Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 2. Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 4. Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/08/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 6. Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/08/2018
 7. Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An, Hải Phòng thông báo bổ sung tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Nguồn tin: haiphong.gov.vn ...
  location
  Date
  15/08/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 giáo viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 10. Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 14. Viện Tài nguyên và Môi trường biển tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  18/07/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 16. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2018
 20. Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Số lượng tuyển ...
  location
  Date
  30/06/2018
 21. UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2018
 22. Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. ...
  location
  Date
  11/06/2018