Hải Phòng

 1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 2. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2017
 3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/11/2017
 4. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  30/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 7. Do nhu cầu lao động phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường, Nhà trường thông báo tuyển lao động năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 11. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 12. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 14. UBND thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2017
 17. Tổng số lượng tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017
 18. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 19. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 20. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017