Hải Phòng

 1. Ngày 25/1/2016, Ủy ban nhân dân huyện Kiên Thụy, Hải Phòng ban hành Thông báo số 17/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức bậc tiểu học năm 2015. ...
  location
  Date
  26/01/2016
 2. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 2 ...
  location
  Date
  24/12/2015
 3. ...
  location
  Date
  07/12/2015
 4. ...
  location
  Date
  30/11/2015
 5. ...
  location
  Date
  27/11/2015
 6. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 7. Ngày 11/11/2015, UBND thành phố đã ban hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng. Theo thông báo, có 194 vị trí việc là ...
  location
  Date
  19/11/2015
 8. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 9. Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng 115 viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Số lượng:        115 người – 19 ...
  location
  Date
  10/11/2015
 10. ...
  location
  Date
  09/11/2015
 11. ...
  location
  Date
  26/10/2015
 12.   ...
  location
  Date
  18/10/2015
 13. ...
  location
  Date
  18/10/2015
 14. ...
  location
  Date
  09/10/2015
 15. ...
  location
  Date
  07/10/2015
 16. ...
  location
  Date
  07/10/2015
 17. ...
  location
  Date
  06/10/2015
 18. ...
  location
  Date
  06/10/2015
 19. ...
  location
  Date
  02/10/2015
 20. ...
  location
  Date
  01/10/2015
 21. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 22. ...
  location
  Date
  14/09/2015
 23. Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công ch ...
  location
  Date
  09/09/2015
 24. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 25. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 26. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 27. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 28. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 29. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 30. ...
  location
  Date
  06/08/2015
4 / 6123456