Hải Phòng

 1. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng 02 Bác sĩ vào làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng ...
  location
  Date
  03/08/2017
 2. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 3. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 4. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
  location
  Date
  21/07/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 8. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
  location
  Date
  10/07/2017
 9. ...
  location
  Date
  19/06/2017
 10. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 12. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/05/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 15. Sở Thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  10/05/2017
 16. Viện Y học biển có nhu cầu tuyển dụng 1 nhân viên marketing, 5 điều dưỡng viên cao đẳng và 2 nhân viên y công ...
  location
  Date
  03/05/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu cho khối Trạm y tế xã ...
  location
  Date
  27/04/2017
 19. Trường Trung cấp nghề KTXM có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2017