Hải Phòng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2018
 3. Bưu điện thành phố Hải Phòng tuyển dụng 15 nhân viên kinh doanh, trình độ trung cấp chuyên ngành kinh tế trở lên, ưu tiên những người có trình ...
  location
  Date
  12/01/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2018
 7. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 công chức. Trong đó: ...
  location
  Date
  04/01/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2018
 9. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2017
 10. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2017
 11. UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2017
 12. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  17/11/2017
 13. UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  30/10/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 16. Do nhu cầu lao động phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường, Nhà trường thông báo tuyển lao động năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 20. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017