Hải Phòng

 1.   ...
  location
  Date
  18/10/2015
 2. ...
  location
  Date
  18/10/2015
 3. ...
  location
  Date
  09/10/2015
 4. ...
  location
  Date
  07/10/2015
 5. ...
  location
  Date
  07/10/2015
 6. ...
  location
  Date
  06/10/2015
 7. ...
  location
  Date
  06/10/2015
 8. ...
  location
  Date
  02/10/2015
 9. ...
  location
  Date
  01/10/2015
 10. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 11. ...
  location
  Date
  14/09/2015
 12. Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công ch ...
  location
  Date
  09/09/2015
 13. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 14. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 15. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 16. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 17. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 18. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 19. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 20. Thực hiện công văn số 1694/SNV-CCVC, ngày 15/7/2015 của Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức nă ...
  location
  Date
  06/08/2015
 21. UBND thành phố Hải Phòng vừa có Kế hoạch số 3511/KH-UBND về tuyển dụng công chức. Thông qua việc thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng những ...
  location
  Date
  31/07/2015
 22. Triển khai Kế hoạch số 3511/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch 21/KH-SKHCN ngày 24/7/2015 của Sở KH&CN về việc tuyể ...
  location
  Date
  30/07/2015
 23.   ...
  location
  Date
  13/07/2015
 24.   ...
  location
  Date
  13/07/2015
 25. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Ngườ ...
  location
  Date
  22/06/2015
 26. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Công văn ...
  location
  Date
  16/06/2015
 27. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. ...
  location
  Date
  11/06/2015
 28. **Tệp đính kèm: Nhu cau tuyen dung.pdf ...
  location
  Date
  11/06/2015
 29. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thụng ...
  location
  Date
  25/05/2015
 30. Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành c ...
  location
  Date
  04/05/2015
5 / 6123456