Hải Phòng

 1. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 người ...
  location
  Date
  21/07/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 5. Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau ...
  location
  Date
  10/07/2017
 6. ...
  location
  Date
  19/06/2017
 7. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 9. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  17/05/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng tuyển dụng 2 viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 12. Sở Thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  10/05/2017
 13. Viện Y học biển có nhu cầu tuyển dụng 1 nhân viên marketing, 5 điều dưỡng viên cao đẳng và 2 nhân viên y công ...
  location
  Date
  03/05/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu cho khối Trạm y tế xã ...
  location
  Date
  27/04/2017
 16. Trường Trung cấp nghề KTXM có nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2017
 18. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 20. Sở Y tế thông báo Tuyển dụng viên chức năm cho Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2017