Hải Phòng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 2. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho bệnh viện đa khoa quận Lê Chân năm 2017 với các nội dung như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 4. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công chứng số 1 và Ph ...
  location
  Date
  09/03/2017
 5. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 284 người ...
  location
  Date
  08/03/2017
 6. Báo Hải Phòng thông báo tuyển dụng Phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 7. Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2017
 9. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 13. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2016
 14. Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước