Hải Phòng

 1. ...
  location
  Date
  14/09/2015
 2. Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công ch ...
  location
  Date
  09/09/2015
 3. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 4. ...
  location
  Date
  31/08/2015
 5. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 6. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 7. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 8. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 9. ...
  location
  Date
  06/08/2015
 10. Thực hiện công văn số 1694/SNV-CCVC, ngày 15/7/2015 của Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức nă ...
  location
  Date
  06/08/2015
 11. UBND thành phố Hải Phòng vừa có Kế hoạch số 3511/KH-UBND về tuyển dụng công chức. Thông qua việc thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng những ...
  location
  Date
  31/07/2015
 12. Triển khai Kế hoạch số 3511/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch 21/KH-SKHCN ngày 24/7/2015 của Sở KH&CN về việc tuyể ...
  location
  Date
  30/07/2015
 13.   ...
  location
  Date
  13/07/2015
 14.   ...
  location
  Date
  13/07/2015
 15. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển Ngườ ...
  location
  Date
  22/06/2015
 16. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Công văn ...
  location
  Date
  16/06/2015
 17. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. ...
  location
  Date
  11/06/2015
 18. **Tệp đính kèm: Nhu cau tuyen dung.pdf ...
  location
  Date
  11/06/2015
 19. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thụng ...
  location
  Date
  25/05/2015
 20. Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành c ...
  location
  Date
  04/05/2015
 21. Uỷ ban nhân dân huyện An Dương thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn như sau: I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 1. Người có đủ các điều kiện ...
  location
  Date
  20/04/2015
 22.   **Tệp đính kèm: NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ...
  location
  Date
  09/04/2015
 23. Trường phổ thông nhiều cấp học Nguyễn Tất Thành tiếp tục phát triển từ Trường THPT Nguyễn Du theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 27-8-2013 ...
  location
  Date
  10/03/2015
 24. Căn cứ Văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373/SNV-CCVC ngày 30/01/2015 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên ch ...
  location
  Date
  04/02/2015
 25. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức xã năm 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2015
 26. Thực hiện Công văn số 3272/SNV-XDCQ ngày 29/11/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định nhu cầu tuyển dụng công chức phư ...
  location
  Date
  26/01/2015
 27. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo thi tuyển công chức về làm việc tại xã năm 2014. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng cần tu ...
  location
  Date
  12/01/2015
 28. Ngày 19/12/2014, UBND quận ban hành Thông báo số 552/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Quận Ngô Quyền năm 2014. Theo đó, năm 20 ...
  location
  Date
  27/12/2014
 29. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 330/TB-UBND ngày 24/11/2014 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014. Theo đó, tổng nhu cầu tuyển ...
  location
  Date
  08/12/2014
 30. ...
  location
  Date
  10/11/2014
5 / 6123456