Hải Phòng

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 5. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2016
 6. Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Chi cục Bảo vệ Thực vật như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 11. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 12. Viện Quy hoạch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 13. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu gồm 38 giáo viên và 14 Tổng phụ trách Đội ...
  location
  Date
  14/12/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 18. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 19. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 20. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016