Hải Phòng

 1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 3. Sở Y tế thông báo Tuyển dụng viên chức năm cho Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 người ...
  location
  Date
  04/04/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2017
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cần tuyển 01 phiên dịch tiếng Anh với các thông tin chi tiết như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 8. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho bệnh viện đa khoa quận Lê Chân năm 2017 với các nội dung như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 10. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công chứng số 1 và Ph ...
  location
  Date
  09/03/2017
 11. Tổng nhu cầu tuyển dụng là 284 người ...
  location
  Date
  08/03/2017
 12. Báo Hải Phòng thông báo tuyển dụng Phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
 13. Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2017
 15. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2016
 19. UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2016
 20. Cung Văn hóa Thể Thao Thanh niên Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016