Hải Phòng

 1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ...
  location
  Date
  29/10/2014
 2. UBND TP Hải Phòng thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức ( bổ sung lần 3) cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2014
 3. UBND quận Hải An, Hải Phòng Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014 cụ thể như sau: UBND quận Hải An, Hải Phòng T ...
  location
  Date
  01/10/2014
 4. Trường Đại học Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: 1. Trình độ thạc sĩ: 10 người - Tổ chức và Quản lý vận tải ...
  location
  Date
  19/09/2014
 5. ...
  location
  Date
  12/09/2014
 6. ...
  location
  Date
  06/09/2014
 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2013 như sau: - Số vị trí tuyển dụng: 121 vị trí tại 41 cơ quan quản ...
  location
  Date
  05/09/2014
 8. ...
  location
  Date
  29/08/2014
 9. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết đ ...
  location
  Date
  09/08/2014
 10. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được thành phố giao năm 2013 tại Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố H ...
  location
  Date
  02/08/2014
 11. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ năm 2013 tại Thông báo số 532/TB-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. Ủy ban n ...
  location
  Date
  14/07/2014
 12. Về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2 I. VỀ ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG 1. Đi ...
  location
  Date
  09/07/2014
 13. Căn cứ Công văn số 998/SNV-CCVC ngày 24/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của UBND h ...
  location
  Date
  18/06/2014
 14. Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Số lượ ...
  location
  Date
  20/05/2014
 15. Căn cứ Công văn số 868/SNV-CCVC ngày 14/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 ...
  location
  Date
  21/04/2014
 16. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông ti ...
 17.     BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HẢI PHÒNG   THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013             1. Ch ...
  location
  Date
  27/05/2013
 18. I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam ...
  location
  Date
  06/01/2013
6 / 6123456