Hải Phòng

 1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được thành phố giao năm 2013 tại Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố H ...
  location
  Date
  02/08/2014
 2. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ năm 2013 tại Thông báo số 532/TB-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. Ủy ban n ...
  location
  Date
  14/07/2014
 3. Về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2 I. VỀ ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG 1. Đi ...
  location
  Date
  09/07/2014
 4. Căn cứ Công văn số 998/SNV-CCVC ngày 24/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của UBND h ...
  location
  Date
  18/06/2014
 5. Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Số lượ ...
  location
  Date
  20/05/2014
 6. Căn cứ Công văn số 868/SNV-CCVC ngày 14/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 ...
  location
  Date
  21/04/2014
 7. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông ti ...
 8.     BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HẢI PHÒNG   THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013             1. Ch ...
  location
  Date
  27/05/2013
 9. I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam ...
  location
  Date
  06/01/2013
6 / 6123456