Hải Phòng

 1. Uỷ ban nhân dân huyện An Dương thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn như sau: I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 1. Người có đủ các điều kiện ...
  location
  Date
  20/04/2015
 2.   **Tệp đính kèm: NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ...
  location
  Date
  09/04/2015
 3. Trường phổ thông nhiều cấp học Nguyễn Tất Thành tiếp tục phát triển từ Trường THPT Nguyễn Du theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 27-8-2013 ...
  location
  Date
  10/03/2015
 4. Căn cứ Văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373/SNV-CCVC ngày 30/01/2015 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên ch ...
  location
  Date
  04/02/2015
 5. UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức xã năm 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2015
 6. Thực hiện Công văn số 3272/SNV-XDCQ ngày 29/11/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định nhu cầu tuyển dụng công chức phư ...
  location
  Date
  26/01/2015
 7. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo thi tuyển công chức về làm việc tại xã năm 2014. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng cần tu ...
  location
  Date
  12/01/2015
 8. Ngày 19/12/2014, UBND quận ban hành Thông báo số 552/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Quận Ngô Quyền năm 2014. Theo đó, năm 20 ...
  location
  Date
  27/12/2014
 9. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 330/TB-UBND ngày 24/11/2014 về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014. Theo đó, tổng nhu cầu tuyển ...
  location
  Date
  08/12/2014
 10. ...
  location
  Date
  10/11/2014
 11. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ...
  location
  Date
  29/10/2014
 12. UBND TP Hải Phòng thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức ( bổ sung lần 3) cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2014
 13. UBND quận Hải An, Hải Phòng Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014 cụ thể như sau: UBND quận Hải An, Hải Phòng T ...
  location
  Date
  01/10/2014
 14. Trường Đại học Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: 1. Trình độ thạc sĩ: 10 người - Tổ chức và Quản lý vận tải ...
  location
  Date
  19/09/2014
 15. ...
  location
  Date
  12/09/2014
 16. ...
  location
  Date
  06/09/2014
 17. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2013 như sau: - Số vị trí tuyển dụng: 121 vị trí tại 41 cơ quan quản ...
  location
  Date
  05/09/2014
 18. ...
  location
  Date
  29/08/2014
 19. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết đ ...
  location
  Date
  09/08/2014
 20. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được thành phố giao năm 2013 tại Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố H ...
  location
  Date
  02/08/2014
 21. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ năm 2013 tại Thông báo số 532/TB-SNV ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ. Ủy ban n ...
  location
  Date
  14/07/2014
 22. Về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với học viên lớp cán bộ nguồn khóa 2 I. VỀ ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG 1. Đi ...
  location
  Date
  09/07/2014
 23. Căn cứ Công văn số 998/SNV-CCVC ngày 24/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của UBND h ...
  location
  Date
  18/06/2014
 24. Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Số lượ ...
  location
  Date
  20/05/2014
 25. Căn cứ Công văn số 868/SNV-CCVC ngày 14/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 ...
  location
  Date
  21/04/2014
 26. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông ti ...
 27.     BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HẢI PHÒNG   THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013             1. Ch ...
  location
  Date
  27/05/2013
 28. I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam ...
  location
  Date
  06/01/2013
6 / 6123456