Hải Phòng

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 4. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 5. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 6. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 7. Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển các vị trí cho Trung tâm Y tế dự phòng như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 8. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục Lao động Xã hội số 2 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 210 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 14. UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  09/10/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2016
 18. VKSND TP.Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  13/09/2016
 19. Cần tuyển: 06 vị trí làm việc tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, gồm: ...
  location
  Date
  05/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...