Hải Phòng

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 đối với Chi cục Bảo vệ Thực vật như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2016
 4. Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2016
 5. Viện Quy hoạch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 6. UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức TT Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu gồm 38 giáo viên và 14 Tổng phụ trách Đội ...
  location
  Date
  14/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 11. Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho TT Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 12. UBND TP.Hải Phòng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 13. UBND Quận Hải An, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Đài phát thanh Và TT Dân số KKH Gia đình năm 2016: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 14. Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển các vị trí cho Trung tâm Y tế dự phòng như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 15. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước