Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 7. Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2019
 8. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2019
 9. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 10. UBND thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 11. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 12. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương ...
  location
  Date
  26/03/2019
 13. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...
  location
  Date
  20/03/2019
 14. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/03/2019
 15. UBND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành ...
  location
  Date
  02/03/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng là 232 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/12/2018
 17. Ban QLDA - ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/09/2018
1 / 3123