Trang chủ

Hậu Giang

 1. Căn cứ Công văn số 1050/SNVXDCQ-CTTN ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tuyển dụng công chức cấp xã. Thực hiện K ...
  location
  Date
  22/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2017
 7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng là 04 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính, bao gồm: ...
  location
  Date
  18/01/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2016
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình ...
  location
  Date
  19/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 14. UBND huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục, cụ thể như sau: * Chỉ tiêu tuyển dụng là 43 chỉ tiêu, bao gồm:   ...
  location
  Date
  11/12/2015
 15. Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và bố trí nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh và ...
  location
  Date
  06/11/2015
1 / 212