Tin nổi bật

Hậu Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 4. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2017
 6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng là 04 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính, bao gồm: ...
  location
  Date
  18/01/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2016
 11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình ...
  location
  Date
  19/10/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2016
 13. UBND huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục, cụ thể như sau: * Chỉ tiêu tuyển dụng là 43 chỉ tiêu, bao gồm:   ...
  location
  Date
  11/12/2015
 14. Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và bố trí nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh và ...
  location
  Date
  06/11/2015
 15. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng 74 viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Sở Nội vụ: * Tuyển dụng 03 viên chức cho Chi cục ...
  location
  Date
  31/10/2015
 16. Nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ công chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn để giữ các chức danh cô ...
  location
  Date
  31/08/2015
 17. Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-SNV ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm ...
  location
  Date
  08/05/2015
 18. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 146/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 của Đài Phát ...
  location
  Date
  28/04/2015
 19. Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 104/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 của UBND huyện ...
  location
  Date
  07/04/2015
 20. ...
  location
  Date
  27/01/2015
 21. ...
  location
  Date
  02/12/2014
 22. Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức n ...
  location
  Date
  01/12/2014
 23. Căn cứ kế hoạch số 07/KH-NKBS ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Nhà Khách Bông Sen về việc tuyển dụng biên chế viên chức năm 2014 (lần 02) Nhà khách ...
  location
  Date
  31/10/2014
 24. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 07/3/2014 đến ngày 03/4/2014 (trong gi ...
  location
  Date
  07/03/2014