Trang chủ

Hòa Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 3. Nhà khách tỉnh Hòa Bình xét tuyển 14 chỉ tiêu lao động bao gồm ...
  location
  Date
  29/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 6. Sở Y tế Hòa Bình thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 8. Sở GDĐT Hòa Bình thông báo thi tuyển giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2016
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 11. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tuyển viên chức trong biên chế năm 2016 với cụ thể như sau ...
  location
  Date
  08/06/2016
 12. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 13. Nguồn tin ...
  location
  Date
  05/12/2015
 14. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thự ...
  location
  Date
  04/11/2015
 15. Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, viên chức Trung tâm văn hóa, viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình, ...
  location
  Date
  04/11/2015
1 / 212