Trang chủ

Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 3. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 5. UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: Nguồn tin: kyson.hoabinh.gov.vn ...
  location
  Date
  09/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 15. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2019
 16. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2018
 17. VKSND tỉnh Hòa Bình bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 18. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 19. Tổng chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh năm 2017 là 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2018
1 / 3123