Trang chủ

Hòa Bình

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2019
 2. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2018
 3. VKSND tỉnh Hòa Bình bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 4. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 5. Tổng chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh năm 2017 là 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2018
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2018
 9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tuyển dụng Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II ...
  location
  Date
  27/08/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 13. Nhà khách tỉnh Hòa Bình xét tuyển 14 chỉ tiêu lao động bao gồm ...
  location
  Date
  29/09/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 16. Sở Y tế Hòa Bình thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 19. Sở GDĐT Hòa Bình thông báo thi tuyển giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2016
 20. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2016
 22. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT cần tuyển viên chức trong biên chế năm 2016 với cụ thể như sau ...
  location
  Date
  08/06/2016
1 / 212