Trang chủ

Hòa Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2019
 4. Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2018
 5. VKSND tỉnh Hòa Bình bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 6. Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức toàn tỉnh là 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 7. Tổng chỉ tiêu xét tuyển viên chức sự nghiệp khác của tỉnh năm 2017 là 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2018
 10. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2018
 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình tuyển dụng Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số II ...
  location
  Date
  27/08/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 14. Nhà khách tỉnh Hòa Bình xét tuyển 14 chỉ tiêu lao động bao gồm ...
  location
  Date
  29/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 18. Sở Y tế Hòa Bình thông báo xét tuyển hợp đồng lao động vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 20. Sở GDĐT Hòa Bình thông báo thi tuyển giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2016
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
1 / 212