Hưng Yên

 1. Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị - Nông thôn là đơn vị HCSN công lập trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo tuyển dụng nhân sự năm ...
  location
  Date
  23/08/2016
 2. ...
  location
  Date
  20/05/2016
 3. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 4. ...
  location
  Date
  10/03/2016
 5. ...
  location
  Date
  23/02/2016
 6. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thự ...
  location
  Date
  04/11/2015
 7. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 8. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2015; Quyết định số 1243/QĐ-UBND n ...
  location
  Date
  01/09/2015
 9. [slideshare id=49208188&doc=khtuyencongchuc20151-150610073809-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  10/06/2015
2 / 212