Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 3 công chức với các điều kiện dự tuyển như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2019
 3. Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/09/2019
 4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  19/09/2019
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng:` ...
  location
  Date
  18/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2019
 7. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  31/08/2019
 8. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2019
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 10. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/08/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 17. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 18. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2019
 20. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2019
 21. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  13/06/2019