Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  13/06/2019
 2. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, Cam Ranh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/06/2019
 3. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 4. Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 6. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2019
 7. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2019
 8. UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 9. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2019
 10. Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực III thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 11. Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/03/2019
 12. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 01 nhân viên lái xe như sau: ...
  location
  Date
  07/03/2019
 13. Báo Khánh Hòa có nhu cầu tuyển phóng viên: ...
  location
  Date
  07/03/2019
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin ...
  location
  Date
  04/03/2019
 15. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Cần tuyển dụng: 1. Cử nhân Công nghệ sinh học 2. Dược sĩ đại học 3. ...
  location
  Date
  22/02/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP. Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  14/01/2019
 18. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa tuyển nhân viên hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2019
 19. Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (lần thứ 2) ...
  location
  Date
  03/01/2019
 20. Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/12/2018
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 viên chức. ...
  location
  Date
  06/12/2018
1 / 9123456789