Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 2. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/08/2019
 3. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 8. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 9. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2019
 11. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2019
 12. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  13/06/2019
 13. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, Cam Ranh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/06/2019
 14. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 15. Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 18. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2019
 19. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2019
 20. UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 21. Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2019