Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/12/2018
 2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 viên chức. ...
  location
  Date
  06/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Khánh Hòa tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/11/2018
 6. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hoà tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/11/2018
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/10/2018
 8. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 10. Phân viện Thú y miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/09/2018
 13. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2018
 15. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau: 1. Chức danh thi ...
  location
  Date
  13/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2018
 17. Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/09/2018
 18. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  10/09/2018
 19. Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  10/09/2018
 20. Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang thông báo tuyển dụng 02 giảng viên và 02 nhân viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2018
1 / 812345678