Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 3. Phân viện Thú y miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/09/2018
 6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2018
 8. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau: 1. Chức danh thi ...
  location
  Date
  13/09/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2018
 10. Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/09/2018
 11. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  10/09/2018
 12. Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  10/09/2018
 13. Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang thông báo tuyển dụng 02 giảng viên và 02 nhân viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2018
 14. Báo Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ hợp đồng ...
  location
  Date
  06/09/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2018
 16. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, Cam Ranh thông báo tuyển dụng như sau: 1. Kỹ thuật viên: – Nam: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử & ...
  location
  Date
  03/09/2018
 17. Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/08/2018
 18. Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2018 ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2018
 20. Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2018 ...
  location
  Date
  26/07/2018
1 / 812345678