Trang chủ

Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 2. Trung tâm Phát triển Quỹ Đất thành phố Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau:  ...
  location
  Date
  11/12/2019
 3. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 4. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 5. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 7. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/11/2019
 8. Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 187 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa cần tuyển 3 công chức với các điều kiện dự tuyển như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2019
 11. Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/09/2019
 12. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  19/09/2019
 13. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng:` ...
  location
  Date
  18/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2019
 15. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  31/08/2019
 16. UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2019
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 18. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/08/2019
 19. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/07/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...