Khánh Hòa

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên làm việc tại huyện Trường Sa năm 2018. ...
  location
  Date
  10/02/2018
 2. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ tại Phòng Quản trị - Tài vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2018
 3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Cơ sở Đảng - Đảng viên như sau: ...
  location
  Date
  05/02/2018
 4. Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 5. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  02/02/2018
 6. Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2018
 7. Tổng số viên chức giáo dục và đào tạo cần tuyển dụng là 71 người ...
  location
  Date
  26/12/2017
 8. Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa cần tuyển Hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  21/12/2017
 9. Cảng Hàng Không Quốc tế Cam Ranh tuyển dụng nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 10. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 11. Thông báo về việc tuyển dụng người làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa ...
  location
  Date
  29/11/2017
 12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2017
 13. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ xử lý tài liệu lưu trữ như sau ...
  location
  Date
  24/10/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. ...
  location
  Date
  11/10/2017
 16. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm ...
  location
  Date
  04/10/2017
 17. Nguồn tin: sgtvt.khanhhoa.gov.vn ...
  location
  Date
  30/09/2017
 18. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng Khai thác viên ...
  location
  Date
  27/09/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 20. Số lượng tuyển chọn là 11 người ...
  location
  Date
  20/09/2017
3 / 812345678