Khánh Hòa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. ...
  location
  Date
  11/10/2017
 3. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm ...
  location
  Date
  04/10/2017
 4. Nguồn tin: sgtvt.khanhhoa.gov.vn ...
  location
  Date
  30/09/2017
 5. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng Khai thác viên ...
  location
  Date
  27/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Số lượng tuyển chọn là 11 người ...
  location
  Date
  20/09/2017
 8. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe ...
  location
  Date
  13/09/2017
 9. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2017
 10. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng vị trí Khai thác viên. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin ...
  location
  Date
  30/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017
 15. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 16. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ xử lý tài liệu lưu trữ như sau ...
  location
  Date
  09/08/2017
 17. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
 18. Ban quản lý Dịch vụ công ích TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 20. Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển 01 Nhân viên phụ trách điện – nước của Trường, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2017
4 / 812345678