Khánh Hòa

 1. Cảng Hàng Không Quốc tế Cam Ranh tuyển dụng nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 2. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 3. Thông báo về việc tuyển dụng người làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa ...
  location
  Date
  29/11/2017
 4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2017
 5. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tuyển dụng nhân viên theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ xử lý tài liệu lưu trữ như sau ...
  location
  Date
  24/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. ...
  location
  Date
  11/10/2017
 8. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 làm việc tại Trung tâm ...
  location
  Date
  04/10/2017
 9. Nguồn tin: sgtvt.khanhhoa.gov.vn ...
  location
  Date
  30/09/2017
 10. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng Khai thác viên ...
  location
  Date
  27/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 12. Số lượng tuyển chọn là 11 người ...
  location
  Date
  20/09/2017
 13. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe ...
  location
  Date
  13/09/2017
 14. Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2017
 15. Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang tuyển dụng vị trí Khai thác viên. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 01 kỹ sư Công nghệ thông tin ...
  location
  Date
  30/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 20. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017
 21. Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
5 / 9123456789