Khánh Hòa

 1. Thông báo tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016. 1. Đối tượng tuyển chọn ...
  location
  Date
  11/12/2015
 2. Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia cần tuyển dụng 03 viên chức, bằng hình thức xét tuyển ...
  location
  Date
  03/12/2015
 3. Sở Y tế Khánh Hòa thông báo xét tuyển viên chức y tế làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế Khánh Hòa, cụ thể như sau: Số lượng: ...
  location
  Date
  10/11/2015
 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/10/2015
 5. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 6. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên Văn thư (photo văn bản) làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc Văn ph ...
  location
  Date
  09/09/2015
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1.    Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 trong đó: & ...
  location
  Date
  08/09/2015
 8. Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ...
  location
  Date
  23/07/2015
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: Chỉ tiêu và ngành tuyển dụng: 22 chỉ tiêu. Trong đó: ...
  location
  Date
  28/06/2015
 10. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe và nhân viên phục vụ làm việc tại Phòng Quản trị – Tài vụ trực thuộ ...
  location
  Date
  13/06/2015
 11. Thực hiện công văn số 723/VHL-TCCB ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/05/2015
 12. Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng giảng viên, cụ thể như sau: Chỉ tiêu:  – 02 Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trư ...
  location
  Date
  04/04/2015
 13. [slideshare id=47811801&doc=101-150506025206-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  26/03/2015
 14. Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2014-2015 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạ ...
  location
  Date
  27/01/2015
 15. [slideshare id=43034308&doc=kehoachtuyendungcchcnam2014-141227061402-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  27/12/2014
 16. Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia cần tuyển dụng 03 viên chức, bằng hình thức xét tuyển và ...
  location
  Date
  27/12/2014
 17. Hội đồng tuyển dụng công chức liên cơ quan: Sở Nội vụ – Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 59 công chức (bao gồm ...
  location
  Date
  25/12/2014
 18. Ngày 19/12/2014 , UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 thu ...
  location
  Date
  24/12/2014
 19. [slideshare id=41682348&doc=thongbaothituyencccapxa2014-141117213854-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=41682393&doc=kehoachtuyendungcccapxa2014-141117214053-conv ...
  location
  Date
  18/11/2014
 20. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển công chức loại D (ngạch Kiểm ngân viên và Bảo vệ chuyên trách) vào làm vi ...
  location
  Date
  15/10/2014
7 / 812345678