Khánh Hòa

 1. Thực hiện công văn số 723/VHL-TCCB ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/05/2015
 2. Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng giảng viên, cụ thể như sau: Chỉ tiêu:  – 02 Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trư ...
  location
  Date
  04/04/2015
 3. [slideshare id=47811801&doc=101-150506025206-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  26/03/2015
 4. Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo đợt 2 năm học 2014-2015 (khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạ ...
  location
  Date
  27/01/2015
 5. [slideshare id=43034308&doc=kehoachtuyendungcchcnam2014-141227061402-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  27/12/2014
 6. Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia cần tuyển dụng 03 viên chức, bằng hình thức xét tuyển và ...
  location
  Date
  27/12/2014
 7. Hội đồng tuyển dụng công chức liên cơ quan: Sở Nội vụ – Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 59 công chức (bao gồm ...
  location
  Date
  25/12/2014
 8. Ngày 19/12/2014 , UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 thu ...
  location
  Date
  24/12/2014
 9. [slideshare id=41682348&doc=thongbaothituyencccapxa2014-141117213854-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=41682393&doc=kehoachtuyendungcccapxa2014-141117214053-conv ...
  location
  Date
  18/11/2014
 10. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển công chức loại D (ngạch Kiểm ngân viên và Bảo vệ chuyên trách) vào làm vi ...
  location
  Date
  15/10/2014
 11. Tổng cục Thủy sản thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: [slideshare id=40024605&doc=tb-141008102647-conversion-gate01&type=d] Quy ...
 12. Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-SNV ngày 02/10/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và ...
  location
  Date
  03/10/2014
 13. [slideshare id=39037658&doc=tb2395-140913003341-phpapp02&type=d] ...
  location
  Date
  13/09/2014
 14. Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 07/8/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp nhà nước năm 2013.S ...
  location
  Date
  26/08/2014
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Khánh Hòa. Số lượng: ...
  location
  Date
  18/08/2014
 16. Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 07/8/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp nhà nước năm 2013. ...
  location
  Date
  15/08/2014
 17. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 05 viên chức: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Kế toán viên – 01 Cán sự ( Văn thư v ...
  location
  Date
  25/07/2014
 18. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 19. UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Nha Trang năm 2014 (khôn ...
  location
  Date
  03/07/2014
 20. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển 15 công chức ngạch Thư ký cho Tòa án nhân dân cấp huyện. ...
  location
  Date
  30/06/2014
7 / 812345678