Khánh Hòa

 1. Tổng cục Thủy sản thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: [slideshare id=40024605&doc=tb-141008102647-conversion-gate01&type=d] Quy ...
 2. Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-SNV ngày 02/10/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và ...
  location
  Date
  03/10/2014
 3. [slideshare id=39037658&doc=tb2395-140913003341-phpapp02&type=d] ...
  location
  Date
  13/09/2014
 4. Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 07/8/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp nhà nước năm 2013.S ...
  location
  Date
  26/08/2014
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Khánh Hòa. Số lượng: ...
  location
  Date
  18/08/2014
 6. Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-STNMT ngày 07/8/2014 về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp nhà nước năm 2013. ...
  location
  Date
  15/08/2014
 7. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 05 viên chức: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Kế toán viên – 01 Cán sự ( Văn thư v ...
  location
  Date
  25/07/2014
 8. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 9. UBND thành phố Nha Trang sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Nha Trang năm 2014 (khôn ...
  location
  Date
  03/07/2014
 10. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển 15 công chức ngạch Thư ký cho Tòa án nhân dân cấp huyện. ...
  location
  Date
  30/06/2014
 11. Ngày 12/6/2014, Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Cam Ranh ban hành Thông báo số 204/TB-HĐXTVC về việc Về việc tổ chức tuyển dụng viên ch ...
  location
  Date
  14/06/2014
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng 10 ứng viên Nam để thi tuyển công chức chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị Viện kiểm ...
  location
  Date
  13/06/2014
 13. Sở Y tế Khánh Hòa xét tuyển viên chức y tế làm việc tại các đơn vị trực thuộc ngành Y tế Khánh Hòa. Số lượng: 402 người. Trình độ: Bác ...
  location
  Date
  04/06/2014
 14.   ...
  location
  Date
  14/05/2014
 15. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/TB-tuyen-dung-dot-2.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfil ...
  location
  Date
  08/05/2014
 16. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng viên chức cho các vị trí công tác sau: –    Nhạc sỹ:             ...
  location
  Date
  21/04/2014
8 / 812345678