Trang chủ

Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2019
 2. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/11/2018
 7. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 8. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  08/06/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 20. Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 22. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
1 / 6123456