Kiên Giang

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  08/06/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 3. Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 5. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  29/11/2017
 8. UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2017
 9. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  26/09/2017
 11. UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 người ...
  location
  Date
  31/07/2017
 16. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
1 / 512345