Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2019
 2. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/11/2018
 7. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 8. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  08/06/2018
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 18. Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 20. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
1 / 6123456