Tin nổi bật

Kiên Giang

 1. Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 3. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  29/11/2017
 6. UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2017
 7. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  26/09/2017
 9. UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 10. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 người ...
  location
  Date
  31/07/2017
 14. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 16. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 19. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 người ...
  location
  Date
  22/05/2017
 21. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2017
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2017
 26. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cần tuyển nhân viên hợp đồng công việc như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/02/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2016
 29. Phòng Nội vụ huyện Kiên Hải, Kiên Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
1 / 41234