Trang chủ

Kiên Giang

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 3. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 4. UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  19/04/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2019
 6. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/01/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/11/2018
 11. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 12. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  08/06/2018
1 / 6123456