Trang chủ

Kiên Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  08/06/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 7. Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 9. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  29/11/2017
 12. UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2017
 13. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  26/09/2017
 15. UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 16. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 người ...
  location
  Date
  31/07/2017
 20. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
1 / 512345