Trang chủ

Kiên Giang

 1. Số lượng tuyển dụng: 156 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  09/12/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 421 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 168 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2019
 8. Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 11. UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  19/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 15. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  11/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 17. Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 19. 4. Hình thức tuyển dụng Xét tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh 5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ - Thời gian: Từ ngày 19/9/2019 đến ngày ...
  location
  Date
  26/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
1 / 71234567