Kiên Giang

 1. Số lượng tuyển dụng: 46 công chức vào 08 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/07/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 6. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 người ...
  location
  Date
  22/05/2017
 8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Đồng Nai tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/02/2017
 13. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cần tuyển nhân viên hợp đồng công việc như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/02/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2016
 16. Phòng Nội vụ huyện Kiên Hải, Kiên Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 19. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng tỉnh năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 741 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2016
 22. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 24. UBND huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang thông báo tuyển công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  04/10/2016
 25. UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  30/09/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2016
 27. Vườn Quốc gia U Minh Thượng thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  08/09/2016
 28. Trường CĐSP Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  06/09/2016
 29. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng ...
  location
  Date
  01/09/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2016
1 / 3123