Trang chủ

Kon Tum

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
 2. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2017
 4. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 5. Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  26/06/2017
 6. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 115 chỉ tiêu (cấp tỉnh 48 chỉ tiêu và cấp huyện 67 chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  26/05/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2017
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum cần tuyển phóng viên, phát thanh viên, chuyên viên tổng hợp. ...
  location
  Date
  14/03/2017
 9. TT Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức thông thường năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2016
 10. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, Kon Tum thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trường Trung cấp Y tế Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức (bổ sung) năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2016
 13. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2016
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 19. Trung tâm Y tế Đắk Hà, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 20. TT Y tế huyện Kon Rẫy, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 21. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 22. TT Y tế huyện Ngọc Hồi, Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
1 / 3123