Trang chủ

Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 3. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
 7. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2017
 9. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 10. Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  26/06/2017
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 115 chỉ tiêu (cấp tỉnh 48 chỉ tiêu và cấp huyện 67 chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  26/05/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2017
 14. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum cần tuyển phóng viên, phát thanh viên, chuyên viên tổng hợp. ...
  location
  Date
  14/03/2017
 15. TT Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức thông thường năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2016
 16. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, Kon Tum thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 17. Trường Trung cấp Y tế Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức (bổ sung) năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2016
 18. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2016
1 / 3123