Trang chủ

Kon Tum

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 2. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 3. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 4. Nhu cầu tuyển dụng 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 7. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 10. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
 14. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2017
 16. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 17. Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  26/06/2017
 18. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 115 chỉ tiêu (cấp tỉnh 48 chỉ tiêu và cấp huyện 67 chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  26/05/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2017
 20. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum cần tuyển phóng viên, phát thanh viên, chuyên viên tổng hợp. ...
  location
  Date
  14/03/2017
1 / 3123