Trang chủ

Kon Tum

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
 2. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2017
 4. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 5. Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  26/06/2017
 6. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 115 chỉ tiêu (cấp tỉnh 48 chỉ tiêu và cấp huyện 67 chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  26/05/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2017
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum cần tuyển phóng viên, phát thanh viên, chuyên viên tổng hợp. ...
  location
  Date
  14/03/2017
 9. TT Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức thông thường năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2016
 10. Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, Kon Tum thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 11. Trường Trung cấp Y tế Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức (bổ sung) năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2016
 12. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2016
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 18. Trung tâm Y tế Đắk Hà, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2016
 19. TT Y tế huyện Kon Rẫy, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 20. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2016
 21. TT Y tế huyện Ngọc Hồi, Kon Tum thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
1 / 3123