Kon Tum

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 2. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/05/2020
 4. UBND huyện Sa Thầy, Kon Tum tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2020
 10. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/03/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2019
 13. UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/12/2019
 14. UBND huyện Ia H’Drai, Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2019
 15. Nhu cầu tuyển dụng 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 18. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 20. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 21. UBND thành phố Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2019
 23. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 24. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/08/2018
 25. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2018
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2017
 27. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 28. Sở GDĐT thông báo tuyển dụng 16 giáo viên mầm non công tác tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  26/06/2017
 29. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 là 115 chỉ tiêu (cấp tỉnh 48 chỉ tiêu và cấp huyện 67 chỉ tiêu) ...
  location
  Date
  26/05/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2017
1 / 3123