Trang chủ

Lai Châu

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 5. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 6. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 7. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 13. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 16. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 17. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 18. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 20. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lái xe như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
1 / 212