Trang chủ

Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 2. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 4. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2019
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 11. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 12. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 13. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 19. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
1 / 3123