Lai Châu

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 5. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 6. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 7. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 14. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 17. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 18. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 19. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 21. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lái xe như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
1 / 212