Trang chủ

Lai Châu

 1. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 2. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 3. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 9. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 12. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 13. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 14. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 16. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lái xe như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 442 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2016
 19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức loại C (Ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại Chi nhánh. Cụ thể ...
  location
  Date
  06/01/2016
 20. Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa tổ chức (AEA) và UBND tỉnh Lai Châu ngày 24 tháng 8 năm 2015 về hợp tác thực hiện Chương trình Phát triển cộng đ ...
  location
  Date
  05/11/2015
1 / 212