Trang chủ

Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2019 -2020 là 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2019
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 9. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 10. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 18. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 21. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
1 / 212