Trang chủ

Lai Châu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 241 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 3. UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 4. UBND huyện Mường Tè thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 vị trí ...
  location
  Date
  02/05/2018
 5. UBND huyện Mường Tè, Lai Châu thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 9 chỉ tiêu, tr ...
  location
  Date
  27/04/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 11. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 14. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 15. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 16. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 18. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lái xe như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 442 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2016
1 / 212