Trang chủ

Lai Châu

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2017
 6. Số lượng cần tuyển: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 10. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 11. Số lượng tuyển dụng: 324 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 13. Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh Lai Châu thông báo tuyển dụng lái xe như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 442 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2016
1 / 212