Trang chủ

Lâm Đồng

 1. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
 5. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2019
 8. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 147 viên chức ...
  location
  Date
  14/12/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 13. Trường đại học Đà Lạt tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn tin: dlu.edu.vn ...
  location
  Date
  02/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2018
 17. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2018 ...
 18. Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt tuyển dụng năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  23/08/2018
 19. Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2018
 20. Tổng nhu cầu tuyển dụng 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2018
1 / 41234