Lâm Đồng

 1. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 119 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 4. Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thi tuyển Phó Giám đốc Nhà khách tại Đà Lạt năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2019
 9. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2019
 12. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 147 viên chức ...
  location
  Date
  14/12/2018
 13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 17. Trường đại học Đà Lạt tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn tin: dlu.edu.vn ...
  location
  Date
  02/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2018
1 / 41234