Trang chủ

Lâm Đồng

 1. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 2. Nguồn tin: caodangytelamdong.edu.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017 với số lượng là 06 biên chế làm nghiệp vụ. ...
  location
  Date
  13/10/2017
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 9. Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn thông báo tổ chức xét tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như ...
  location
  Date
  15/06/2017
 10. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo về việc Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2017
 11. Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức công tác tại trường với các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2017
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  03/05/2017
 14. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 15. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
1 / 3123