Tin nổi bật

Lâm Đồng

 1. Nguồn tin: caodangytelamdong.edu.vn ...
  location
  Date
  13/11/2017
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2017 với số lượng là 06 biên chế làm nghiệp vụ. ...
  location
  Date
  13/10/2017
 3. Nhu cầu tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  03/07/2017
 8. Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn thông báo tổ chức xét tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như ...
  location
  Date
  15/06/2017
 9. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thông báo về việc Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2017
 10. Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc có nhu cầu tuyển dụng viên chức công tác tại trường với các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 151 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2017
 12. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  03/05/2017
 13. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 14. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 15. Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 17. Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 2 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2016
 18. Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thông báo tuyển dụng 01 viên chức du lịch như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2016
 21. Căn cứ các quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, biên chế được giao và nhu cầu công tác; Viện Kiểm sát nhân dân t ...
  location
  Date
  17/08/2016
 22. ...
  location
  Date
  12/05/2016
 23. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển 11 viên chức sự nghiệp năm 2016 cho Viện Nghiên cứu Mía đường, làm việc tại Trung tâm ...
  location
  Date
  03/05/2016
 24. Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng năm 2016 với 9 biên chế (07 nam, 02 nữ). Điều kiện đăng ký dự tuyển: 1. Là công dân Việt ...
  location
  Date
  16/04/2016
 25. **Tệp đính kèm: 519.QĐ.UBND.pdf ...
  location
  Date
  26/11/2015
 26. ...
  location
  Date
  10/11/2015
 27. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng 65 chỉ tiêu viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Tiêu chuẩn dự tuyển chung ...
 28. ...
  location
  Date
  19/10/2015
 29. Căn  cứ quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, biên chế được giao và nhu cầu công tác; Viện kiểm sát nhân dân tỉ ...
  location
  Date
  16/09/2015
 30. Hội đồng tuyển dụng viên chức Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Lâm Đồng đợt 1 năm 2015, tiến hành tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệ ...
  location
  Date
  01/09/2015
1 / 212