Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/04/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2019
 3. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 147 viên chức ...
  location
  Date
  14/12/2018
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  21/11/2018
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 8. Trường đại học Đà Lạt tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): Nguồn tin: dlu.edu.vn ...
  location
  Date
  02/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 người ...
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2018
 13. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2018 ...
 14. Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt tuyển dụng năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  23/08/2018
 15. Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2018
 16. Tổng nhu cầu tuyển dụng 250 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2018 ...
  location
  Date
  29/06/2018
 19. Sở Nội vụ Lâm Đồng tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018 như sau: Nguồn tin: w3.lamdong.gov.vn ...
  location
  Date
  08/06/2018
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2018
 21. Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/05/2018
 22. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
1 / 3123