Trang chủ

Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  26/06/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 7. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 9. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 85 viên chức ...
  location
  Date
  06/06/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức loại D ...
  location
  Date
  13/03/2019
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  02/11/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 16. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  10/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2018
 18. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động là: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2018
 20. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
1 / 6123456