Trang chủ

Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  26/06/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 7. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 9. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 85 viên chức ...
  location
  Date
  06/06/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2019
 11. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức loại D ...
  location
  Date
  13/03/2019
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  02/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 15. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  10/10/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2018
 18. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động là: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2018
 20. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
1 / 6123456