Trang chủ

Lạng Sơn

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức loại D ...
  location
  Date
  13/03/2019
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  02/11/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 4. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  10/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2018
 6. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động là: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2018
 8. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 10. UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 14. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2018
 15. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 16. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2018 ...
  location
  Date
  06/02/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng bổ sung công chức làm nghiệp vụ Kế toán năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2017
 19. Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  23/11/2017
 20. UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Đơn vị t ...
  location
  Date
  23/11/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 22. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/10/2017
1 / 6123456