Trang chủ

Lạng Sơn

 1. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 5. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  26/06/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 12. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/06/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 15. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 85 viên chức ...
  location
  Date
  06/06/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2019
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức loại D ...
  location
  Date
  13/03/2019
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  02/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
1 / 6123456