Tin nổi bật

Lạng Sơn

 1. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 2. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2018 ...
  location
  Date
  06/02/2018
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng bổ sung công chức làm nghiệp vụ Kế toán năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2017
 4. Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  23/11/2017
 5. UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Đơn vị t ...
  location
  Date
  23/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 7. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/10/2017
 8. Tổng số 240 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  07/09/2017
 9. Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. Uỷ ban Nhân dân huyện Văn Quan thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 12. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 13. Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/08/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  04/08/2017
 15. UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 16. UBND TP.Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/08/2017
 17. Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau: ...
  location
  Date
  28/07/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 19. UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 20. UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 22. Nhu cầu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 23. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 24. Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cao Lộc năm 2017 gồm 07 chỉ tiêu công chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 25. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 27. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2017
 29. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 30. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
1 / 3123