Lạng Sơn

 1. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2020
 3. Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 4. Nhu cầu tuyển dụng công chức gồm 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 6. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 8. Nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm: 47 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  13/04/2020
 9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 10. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 12. UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 ...
  location
  Date
  13/04/2020
 13. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 14. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2020
 17. Nhu cầu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 gồm: 160 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 19. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 20. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung:̣ 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 26. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/12/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 109 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 30. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
1 / 512345