Lạng Sơn

 1. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 2. Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/08/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  04/08/2017
 4. UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 5. UBND TP.Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/08/2017
 6. Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau: ...
  location
  Date
  28/07/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 8. UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
 9. UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 12. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 13. Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cao Lộc năm 2017 gồm 07 chỉ tiêu công chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 14. UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2017
 18. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 19. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
2 / 512345