Lạng Sơn

 1. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 2. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng; 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2017
 7. UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng giảng dạy tại TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bìn ...
  location
  Date
  13/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 9. UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 10. VKSND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 488 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 14. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 19. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
3 / 512345