Lạng Sơn

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng; 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2017
 4. UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng giảng dạy tại TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Bìn ...
  location
  Date
  13/10/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 6. UBND huyện Đình Lập, Lạng sơn thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 7. VKSND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  05/09/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 488 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 11. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 16. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 19. Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2016
 20. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: 1. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG Tuy ...
  location
  Date
  10/08/2016
3 / 512345