Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 5. ở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018 ...
  location
  Date
  07/08/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 7. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 10. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 11. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước huyện Bắc Hà năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng nhân viên hợp đồng năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 14. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 15. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 16. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 17. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 18. Sở Công thương Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2017
 20. Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
2 / 512345