Lào Cai

 1. Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 2. Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2017
 4. Sở Tư pháp Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2017
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2017
 6. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 8. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng hợp đồng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 252 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 730 giáo viên ...
  location
  Date
  02/08/2016
 16. ...
  location
  Date
  18/12/2015
 17. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 18. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 19. [slideshare id=52218686&doc=1508271500402805tbso167ngay25thang8nam2015vehosohopdongvienchucsunghiepgiaoduc-150830123844-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  30/08/2015
 20. Ngày 10/7/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Bàn năm 2015, theo đó thì số lượng t ...
  location
  Date
  14/07/2015
3 / 512345