Lào Cai

 1. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 3. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng hợp đồng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 252 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 730 giáo viên ...
  location
  Date
  02/08/2016
 11. ...
  location
  Date
  18/12/2015
 12. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 13. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 14. [slideshare id=52218686&doc=1508271500402805tbso167ngay25thang8nam2015vehosohopdongvienchucsunghiepgiaoduc-150830123844-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  30/08/2015
 15. Ngày 10/7/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Bàn năm 2015, theo đó thì số lượng t ...
  location
  Date
  14/07/2015
 16. [slideshare id=50261691&doc=1507060906546691thongbaovetuyendungcongchuctruongconganvachihuytru-150707151429-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  07/07/2015
 17. [slideshare id=50912364&doc=1507241639159751tb415tuydungcapxa-150725072543-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 18. [slideshare id=49763092&doc=1506231129047712thongbao62tuyendungcongchucxadotinam2015-150624015418-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 19. [slideshare id=49666594&doc=a-150622020836-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  22/06/2015
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cần tuyển dụng: 07 cán bộ làm nghiệp vụ Kiểm sát công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện trong ...
  location
  Date
  06/06/2015
3 / 41234