Lào Cai

 1. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 2. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 3. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 4. Sở Công thương Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2017
 6. Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 7. Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2017
 9. Sở Tư pháp Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2017
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 14. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng hợp đồng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 252 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 730 giáo viên ...
  location
  Date
  02/08/2016
3 / 512345