Lào Cai

 1. [slideshare id=50261691&doc=1507060906546691thongbaovetuyendungcongchuctruongconganvachihuytru-150707151429-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  07/07/2015
 2. [slideshare id=50912364&doc=1507241639159751tb415tuydungcapxa-150725072543-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 3. [slideshare id=49763092&doc=1506231129047712thongbao62tuyendungcongchucxadotinam2015-150624015418-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 4. [slideshare id=49666594&doc=a-150622020836-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  22/06/2015
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cần tuyển dụng: 07 cán bộ làm nghiệp vụ Kiểm sát công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện trong ...
  location
  Date
  06/06/2015
 6. [slideshare id=46969731&doc=1504131019513104tb21tbveviectuyendungvienchucsunghiepgiaoducvafdaotaonamhoc2014-20151-150414032110-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  14/04/2015
 7. [slideshare id=46924579&doc=1504130935179361kh83tuyendungcongchucxadotinam2015-150413024258-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=46924614&doc=1504130934109381kh81tu ...
  location
  Date
  13/04/2015
 8. Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự ...
  location
  Date
  12/04/2015
 9. [slideshare id=46837263&doc=khtuy-nd-ngvinch-cgiod-cn-mh-c2014-2015-150409203124-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  10/04/2015
 10. [slideshare id=46794076&doc=1504081048236830thongbaotuyendungvienchucsunghiepgddthuyenbachanamhoc2014-2015-150408204510-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  09/04/2015
 11. Ngày 03/4/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học ...
  location
  Date
  09/04/2015
 12. Căn cứ Luật Viên Chức 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng ...
  location
  Date
  10/02/2015
 13. [slideshare id=46072213&doc=a-150320034756-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  03/02/2015
 14. ...
  location
  Date
  21/01/2015
 15. [slideshare id=43885012&doc=b-150125201823-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 16. [slideshare id=43275269&doc=411-tbsxd-150107041131-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  07/01/2015
 17. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
 18. [slideshare id=38435081&doc=169-140827212608-phpapp01&type=d] ...
  location
  Date
  28/08/2014
 19. Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn ...
  location
  Date
  30/07/2014
 20. Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã đợt ...
  location
  Date
  30/07/2014
4 / 512345