Lào Cai

 1. [slideshare id=46969731&doc=1504131019513104tb21tbveviectuyendungvienchucsunghiepgiaoducvafdaotaonamhoc2014-20151-150414032110-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  14/04/2015
 2. [slideshare id=46924579&doc=1504130935179361kh83tuyendungcongchucxadotinam2015-150413024258-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=46924614&doc=1504130934109381kh81tu ...
  location
  Date
  13/04/2015
 3. Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự ...
  location
  Date
  12/04/2015
 4. [slideshare id=46837263&doc=khtuy-nd-ngvinch-cgiod-cn-mh-c2014-2015-150409203124-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  10/04/2015
 5. [slideshare id=46794076&doc=1504081048236830thongbaotuyendungvienchucsunghiepgddthuyenbachanamhoc2014-2015-150408204510-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  09/04/2015
 6. Ngày 03/4/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học ...
  location
  Date
  09/04/2015
 7. Căn cứ Luật Viên Chức 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng ...
  location
  Date
  10/02/2015
 8. [slideshare id=46072213&doc=a-150320034756-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  03/02/2015
 9. ...
  location
  Date
  21/01/2015
 10. [slideshare id=43885012&doc=b-150125201823-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 11. [slideshare id=43275269&doc=411-tbsxd-150107041131-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  07/01/2015
 12. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
 13. [slideshare id=38435081&doc=169-140827212608-phpapp01&type=d] ...
  location
  Date
  28/08/2014
 14. Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn ...
  location
  Date
  30/07/2014
 15. Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã đợt ...
  location
  Date
  30/07/2014
 16. Sở Xây dựng Lào Cai thông báo nhu cầu cần tuyển dụng viên chức cho 11 vị trí, với tổng số 12 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí làm việc như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2014
 17. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành tiếng Anh, 01 giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật, 01 giảng viên chuyên ngành C ...
  location
  Date
  19/07/2014
 18. Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/ ...
  location
  Date
  04/07/2014
 19. Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 của các sở ...
  location
  Date
  15/12/2013
4 / 41234