Lào Cai

 1. ...
  location
  Date
  18/12/2015
 2. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 3. ...
  location
  Date
  08/09/2015
 4. [slideshare id=52218686&doc=1508271500402805tbso167ngay25thang8nam2015vehosohopdongvienchucsunghiepgiaoduc-150830123844-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  30/08/2015
 5. Ngày 10/7/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Bàn năm 2015, theo đó thì số lượng t ...
  location
  Date
  14/07/2015
 6. [slideshare id=50261691&doc=1507060906546691thongbaovetuyendungcongchuctruongconganvachihuytru-150707151429-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  07/07/2015
 7. [slideshare id=50912364&doc=1507241639159751tb415tuydungcapxa-150725072543-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 8. [slideshare id=49763092&doc=1506231129047712thongbao62tuyendungcongchucxadotinam2015-150624015418-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/06/2015
 9. [slideshare id=49666594&doc=a-150622020836-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  22/06/2015
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cần tuyển dụng: 07 cán bộ làm nghiệp vụ Kiểm sát công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện trong ...
  location
  Date
  06/06/2015
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. [slideshare id=46969731&doc=1504131019513104tb21tbveviectuyendungvienchucsunghiepgiaoducvafdaotaonamhoc2014-20151-150414032110-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  14/04/2015
 13. [slideshare id=46924579&doc=1504130935179361kh83tuyendungcongchucxadotinam2015-150413024258-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=46924614&doc=1504130934109381kh81tu ...
  location
  Date
  13/04/2015
 14. Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự ...
  location
  Date
  12/04/2015
 15. [slideshare id=46837263&doc=khtuy-nd-ngvinch-cgiod-cn-mh-c2014-2015-150409203124-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  10/04/2015
 16. [slideshare id=46794076&doc=1504081048236830thongbaotuyendungvienchucsunghiepgddthuyenbachanamhoc2014-2015-150408204510-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  09/04/2015
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Ngày 03/4/2015 vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học ...
  location
  Date
  09/04/2015
 19. Căn cứ Luật Viên Chức 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng ...
  location
  Date
  10/02/2015
 20. [slideshare id=46072213&doc=a-150320034756-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  03/02/2015
 21. ...
  location
  Date
  21/01/2015
 22. [slideshare id=43885012&doc=b-150125201823-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
4 / 512345