Tin nổi bật

Long An

 1. UBND huyện Bến Lức thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 03 chỉ tiêu như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 2. UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 3. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/02/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 5. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức chuyển ngành ...
  location
  Date
  08/02/2018
 6. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 8. Tuyển dụng 25 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  17/10/2017
 9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 11. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 12. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 13. ...
  location
  Date
  18/05/2017
 14. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 15. Căn cứ vào nhu cầu công việc, Báo Long An thông báo tuyển nhân viên bảo vệ như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2017
 16. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2017
 17. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 345 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 20. UBND huyện Đức Huệ, Long An thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 21. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 ...
  location
  Date
  19/10/2016
 22. Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2016
 23. Sở Nội vụ tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ đợt 02 năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2016
 25. UBND TP.Tân An, tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức xã, phường năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2016
 26. Trường Trung Cấp Nghề Và Đào Tạo Cán Bộ HTX Miền Nam thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  09/09/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 29. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
1 / 212