Long An

 1. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 3. Tuyển dụng 25 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  17/10/2017
 4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 6. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 7. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 8. ...
  location
  Date
  18/05/2017
 9. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 10. Căn cứ vào nhu cầu công việc, Báo Long An thông báo tuyển nhân viên bảo vệ như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2017
 11. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2017
 12. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 345 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2016
 15. UBND huyện Đức Huệ, Long An thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2016
 16. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 ...
  location
  Date
  19/10/2016
 17. Trường ĐH Kinh tế - Công nghiệp Long An thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2016
 18. Sở Nội vụ tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ đợt 02 năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2016
 20. UBND TP.Tân An, tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức xã, phường năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2016
 21. Trường Trung Cấp Nghề Và Đào Tạo Cán Bộ HTX Miền Nam thông báo tuyển dụng giáo viên ...
  location
  Date
  09/09/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 24. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 27. Nguồn tin: Baolongan.vn ...
  location
  Date
  15/08/2016
 28. ...
  location
  Date
  27/06/2016
 29. ...
  location
  Date
  17/05/2016
 30. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: I. CHỈ TIÊU 10 chỉ tiêu, phân bổ các vị ...
  location
  Date
  16/05/2016
1 / 212