Trang chủ

Long An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  03/01/2019
 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2018
 4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thông báo tiếp nhận viên chức năm học 2018-2019 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 7. Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  29/08/2018
 8. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2018
 9. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 04 công chức chuyển ngành như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 10. UBND huyện Bến Lức thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 03 chỉ tiêu như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 11. UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 12. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/02/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 14. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức chuyển ngành ...
  location
  Date
  08/02/2018
 15. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 16. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 17. Tuyển dụng 25 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  17/10/2017
 18. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 20. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
1 / 3123