Trang chủ

Long An

 1. Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  29/08/2018
 2. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2018
 3. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 04 công chức chuyển ngành như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 4. UBND huyện Bến Lức thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 03 chỉ tiêu như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 5. UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 6. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/02/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 8. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức chuyển ngành ...
  location
  Date
  08/02/2018
 9. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
 11. Tuyển dụng 25 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  17/10/2017
 12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 14. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 15. Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền nam tuyển dụng giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 16. ...
  location
  Date
  18/05/2017
 17. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 18. Căn cứ vào nhu cầu công việc, Báo Long An thông báo tuyển nhân viên bảo vệ như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2017
 19. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 03 công chức như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2017
 20. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
1 / 3123