Long An

 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/05/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 4. Nguồn tin: Báo Long An ...
  location
  Date
  12/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  03/01/2019
 6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2018
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An thông báo tiếp nhận viên chức năm học 2018-2019 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  29/08/2018
 13. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2018
 14. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 04 công chức chuyển ngành như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 15. UBND huyện Bến Lức thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 03 chỉ tiêu như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 16. UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/02/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/02/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 20. Cục Hải quan tỉnh Long An cần tuyển 05 công chức chuyển ngành ...
  location
  Date
  08/02/2018
 21. Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng 04 công chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2017
1 / 41234