Nam Định

 1. Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 2. Cục Thống kê tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2018
 9. UBND TP.Nam Định tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu Giáo viên ...
  location
  Date
  05/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2018
 20. Nguồn tin: ndun.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2018
 21. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 22. Sở khoa học và Công nghệ Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2017
1 / 41234