Trang chủ

Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2018
 2. Nguồn tin: ndun.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2018
 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 4. Sở khoa học và Công nghệ Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Cần tuyển 83 chỉ tiêu vào làm việc tại 15 đơn vị trực thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT ...
  location
  Date
  19/09/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 9. Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự các ngành nghề, biên chế làm việc tại Nhà trường, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 11. Nguồn: sonoivu.namdinh.gov.vn ...
  location
  Date
  08/12/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 người ...
  location
  Date
  03/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2016
 15. Cục ĐSVN thông báo thi tuyển công chức làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển ...
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
1 / 3123