Nam Định

 1. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 2. Sở khoa học và Công nghệ Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 5. Cần tuyển 83 chỉ tiêu vào làm việc tại 15 đơn vị trực thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT ...
  location
  Date
  19/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 7. Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự các ngành nghề, biên chế làm việc tại Nhà trường, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
 9. Nguồn: sonoivu.namdinh.gov.vn ...
  location
  Date
  08/12/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 213 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 người ...
  location
  Date
  03/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2016
 13. Cục ĐSVN thông báo thi tuyển công chức làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển ...
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 22. ...
  location
  Date
  24/03/2016
 23. Sở Y tế Nam Định tuyển dụng 111 chỉ tiêu viên chức năm 2016, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  23/03/2016
 24. Căn cứ Luật viên chức, ngày 15/11/2010; Căn cứ nghị định số 29/2012/N§-CP 12/4/2012 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản l ...
  location
  Date
  28/12/2015
 25. ...
  location
  Date
  09/12/2015
 26. ...
  location
  Date
  03/12/2015
 27. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 28.   ...
  location
  Date
  01/09/2015
 29. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016 của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Nhà trường thông báo xét chuyển viên chức n ...
  location
  Date
  18/08/2015
 30. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; ...
  location
  Date
  18/08/2015
1 / 212