Nghệ An

 1. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 6. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã, huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 8. Chỉ tiêu thi tuyển: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2020
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 12 viên chức ngạch chuyên viên ...
  location
  Date
  09/05/2020
 10. UBND TP.Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2020
 12. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tuyển dụng thu hút công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/04/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2020
 16. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 19. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 21. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/02/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 27. Trung tâm y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/12/2019
 28. UBND Tx. Thái Hòa, Nghệ An tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/12/2019
 29. Trung tâm Y tế Diễn Châu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/12/2019
 30. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2019