Trang chủ

Nghệ An

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2018
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  19/11/2018
 4. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng Bác sĩ ...
  location
  Date
  02/11/2018
 5. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/11/2018
 6. 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2018
 7. Trung tâm chống phong da liễu tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 8. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 3) ...
  location
  Date
  09/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 10. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 người ...
  location
  Date
  28/09/2018
 14. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2018
 19. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018
 20. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018