Trang chủ

Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2019
 5. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 6. Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2019
 10. Nguồn tin: nghean.vn ...
  location
  Date
  23/02/2019
 11. Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  29/01/2019
 12. Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2019
 13. Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó: – Trung tâm Y tế: 03 ...
  location
  Date
  23/01/2019
 14. Trung tâm Y tế Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó: – Trung tâm Y tế: 03 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2019
 15. Trường Chính trị tỉnh thông báo tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận 06 giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/01/2019
 19. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2018
 21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2018