Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 2. Trường Đại học Vinh cần tuyển một số giảng viên và giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 người ...
  location
  Date
  07/11/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 5. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người ...
  location
  Date
  20/10/2017
 6. UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa-Thể thao Hưng Nguyên như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 7. Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức vào công tác tại huyện đoàn Kỳ Sơn như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 11. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 12. UBND huyện cần tuyển dụng 112 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  11/09/2017
 13. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 14. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 17. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 18. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 19. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 20. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, Báo Nghệ An cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 21. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 23. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 24. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 26. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 27. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  30/06/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 29. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
1 / 71234567