Trang chủ

Nghệ An

 1. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  09/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2019
 4. Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) ...
  location
  Date
  29/07/2019
 5. Bệnh viện Mắt Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 (bổ sung đợt 1) ...
  location
  Date
  29/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2019
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 công chức ...
 8. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2019
 11. Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2019
 12. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông báo tuyển dụng Bác sĩ ...
  location
  Date
  19/06/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2019
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 19. Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2019