Nghệ An

 1. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 2. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 3. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 6. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 7. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 8. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, Báo Nghệ An cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 10. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 13. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 15. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 16. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  30/06/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 21. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017
 22. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể n ...
  location
  Date
  01/06/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 24. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 25. Trung tâm Y tế Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 26. Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng - Phân viện Nghệ An cần tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
1 / 71234567