Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2018
 3. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2018
 4. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2018
 5. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2018
 7. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng bác sĩ như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2018
 8. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  13/06/2018
 9. Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/06/2018
 10. Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2018
 11. ...
  location
  Date
  06/06/2018
 12. Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  05/06/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2018
 15. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  18/05/2018
 17. Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2018
 19. Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và xét tuyển hợp đồng lao động đợt I năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2018
 20. Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa lâm sàng như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2018