Nghệ An

 1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 4. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2019 ...
  location
  Date
  11/11/2019
 5. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  11/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 7. Trung tâm huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 9. Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2019
 11. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng kế toán ...
  location
  Date
  07/09/2019
 12. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2019
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/08/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2019
 17. Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  09/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2019
 21. Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) ...
  location
  Date
  29/07/2019
 22. Bệnh viện Mắt Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 (bổ sung đợt 1) ...
  location
  Date
  29/07/2019
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2019
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 công chức ...
 25. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2019
 28. Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2019
 29. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông báo tuyển dụng Bác sĩ ...
  location
  Date
  19/06/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2019