Nghệ An

 1. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017
 2. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể n ...
  location
  Date
  01/06/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 4. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 5. Trung tâm Y tế Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 6. Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng - Phân viện Nghệ An cần tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
 11. Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2017
 13. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc trong năm 2017: 1. Đối tượng, số lượng tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/01/2017
 14. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2016
 15. Trung tâm Y tế Nghi Lộc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 16. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 17. Để xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi ngày càng phát triển, xứng tầm là Bệnh việnchuyên khoa hô hấp chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ ...
  location
  Date
  13/12/2016
 18. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 21. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2016
 22. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 24. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 26. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 29. Trung tâm Y tế Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
2 / 71234567