Nghệ An

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 4. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 5. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  30/06/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 8. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 10. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017
 11. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể n ...
  location
  Date
  01/06/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 13. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 14. Trung tâm Y tế Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 15. Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng - Phân viện Nghệ An cần tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
 20. Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2017
 22. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc trong năm 2017: 1. Đối tượng, số lượng tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/01/2017
 23. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2016
 24. Trung tâm Y tế Nghi Lộc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 25. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 26. Để xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi ngày càng phát triển, xứng tầm là Bệnh việnchuyên khoa hô hấp chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ ...
  location
  Date
  13/12/2016
 27. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 30. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2016
2 / 812345678