Nghệ An

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người ...
  location
  Date
  20/10/2017
 2. UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa-Thể thao Hưng Nguyên như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 3. Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức vào công tác tại huyện đoàn Kỳ Sơn như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 8. UBND huyện cần tuyển dụng 112 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  11/09/2017
 9. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 10. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 13. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 14. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 15. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước