Nghệ An

 1. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tuyển dụng Bác sĩ ...
  location
  Date
  02/11/2018
 2. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 ...
  location
  Date
  01/11/2018
 3. 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2018
 4. Trung tâm chống phong da liễu tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 5. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 3) ...
  location
  Date
  09/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 7. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 người ...
  location
  Date
  28/09/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức lần 3 năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018
 19. Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức (lần 2) ...
  location
  Date
  22/08/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2018
 22. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/08/2018