Nghệ An

 1. Nguồn tin: vuted.edu.vn ...
  location
  Date
  02/04/2018
 2. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ năm 2018, theo chỉ đạo của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cục Chính trị Quân khu 4, Viện kiểm ...
  location
  Date
  02/04/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2018
 5. Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/01/2018
 6. Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2018
 7. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2017
 8. Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017
 9. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 10. Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2017
 13. Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  30/11/2017
 14. Đài PT-TH Nghệ An thông báo tuyển cộng tác viên marketing làm việc tại Phòng Dịch vụ - Quảng cáo. ...
  location
  Date
  28/11/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 16. Trường Đại học Vinh cần tuyển một số giảng viên và giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 người ...
  location
  Date
  07/11/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 19. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người ...
  location
  Date
  20/10/2017
 20. UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa-Thể thao Hưng Nguyên như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017