Nghệ An

 1. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 3. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 5. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 8. Trung tâm Y tế Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
 10. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 11. Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 17. Bệnh viện Mắt, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  12/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu. Gồm: 56 viên chức, 50 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  12/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016
 21. Báo Nghệ An thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Chỉ tiêu: 01 người Đối tượng: –  Đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Báo chí loại G ...
  location
  Date
  20/07/2016
 22. Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/07/2016
 23. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 24. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 25. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 26. Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:  1. Vị trí công việc, số lượng, tiêu chuẩn: – 01 giáo ...
  location
  Date
  30/05/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2016
 28. ...
  location
  Date
  26/05/2016
 29. Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1. Số lượng: 1 cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán ...
  location
  Date
  23/05/2016
 30. Ủy ban nhân dân Thành phố Vinh cần tuyển dụng, tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị trường học thuộc TP. Vinh như sau:  I. Vị tr ...
  location
  Date
  23/05/2016
3 / 812345678