Nghệ An

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 2. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 5. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 6. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 7. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 8. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, Báo Nghệ An cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 9. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 12. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 14. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 15. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  30/06/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 18. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 20. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017