Nghệ An

 1. Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/06/2018
 2. Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2018
 3. ...
  location
  Date
  06/06/2018
 4. Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  05/06/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2018
 7. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  18/05/2018
 9. Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2018
 11. Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và xét tuyển hợp đồng lao động đợt I năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2018
 12. Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa lâm sàng như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2018
 13. Nguồn tin: vuted.edu.vn ...
  location
  Date
  02/04/2018
 14. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ năm 2018, theo chỉ đạo của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cục Chính trị Quân khu 4, Viện kiểm ...
  location
  Date
  02/04/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 16. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2018
 17. Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/01/2018
 18. Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/01/2018
 19. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2017
 20. Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2017